Karjäärinõustamise Teabekeskus koostöös maakondlike noorte teabe ja nõustamiskeskuste võrgustiku ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsiga korraldab teist korda kirjandivõistlust teemal "Tulevik ja karjäär". Sellest võivad osa võtta nii gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilased kui ka 2003/2004. õ.-a. kooli lõpetanud noored.

Korraldajate eesmärgiks on ka tänavu suunata noorte tähelepanu karjääriplaneerimisele kui olulisele protsessile tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas. Ühelt poolt on ju kirjand üks paljudest enesesse vaatamise võimalustest, teisalt aga viis, kuidas jagada oma tulevikule suunatud mõtteid ja hoiakuid teiste eakaaslastega. Fantaasial võib lasta vabalt voolata, sest ka pealkirja saab autor sõnastada omal valikul.

Hindajad loodavad, et tänavu pakub võistlus enam huvi emakeele õpetajatele ja ka klassijuhatajatele ning koolid leiavad võimaluse viia võistluse esmane voor läbi õppeasutuse sees. Tööde esitamise lõpptähtaeg on 12. november 2004.

Nagu eelmiselgi aastal, toimub võitjate autasustamine Tallinnas infomessi TEEVIIT avamisel 2. detsembril 2004, kus peapreemia väärilise töö autorile antakse üle arvuti. 30 parimale kirjutajale on Teeviida korraldajate poolt tagatud vabapääse messile.

Esimese võistluse parimate töödega saab tutvuda rajaleidja.ee vahendusel, kuhu on kavas koondada nii selleaastased kui ka edaspidised huvitavad kirjatükid. Kirjand saatke e-posti aadressile kirjand@innove.ee
märgusõnaga Kirjand. Täpsemalt saab võistluse tingimuste kohta lugeda nii Teabekeskuse kodulehelt kui portaalist Rajaleidja www.rajaleidja.ee.