Kirjandivõistlus teemal Tulevik ja karjäär, mille algatajaks ja korraldajaks on SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskus, on praeguse hetkeni toimunud viiel aastal. Viimased kolm aastat on kirjandivõistlus toimunud Karjääriteenuste projekti raames. Võistlus viiakse läbi sügisel ja auhinnad annab haridusminister kätte infomessil Teeviit.


Kaja Sarapuu, Eesti Emakeeleõpetajate Selts

Eesti Emakeeleõpetajate Selts osaleb võistlusel reglemendi koostajana, nõustajana ja hindajana. Kõigil kordadel on žürii liikmed olnud samad inimesed: Kaja Sarapuu, Kaider Vardja, Jaan Õispuu ja Merike Vardja. Žürii sattus kokku hea tahte avaldusena, aga nagu näitas juba esimene koostöötamine – arvamused ning hinnangud kirjandite osas kattusid suurel määral ja otsuste tegemine polnud raske.
 

Kuna lisaks kolmele peapreemiale märgitakse ära veel kümmekond, on žüriil kõige rohkem vaidlusi tekitanud just viimased. Siin tulevad esile hindajate n-ö maitseerinevused.

Kirjandivõistluse eesmärk on panna kirjutaja mõtlema oma tuleviku üle, hindama mõistet „karjäär”, unistama, vaidlema. Iga aastaga on kirjutised läinud arukamaks, sisukamaks, läbimõeldumaks, huvitavamaks. Kirjandite kvalitatiivne tase on muutunud kõrgemaks.

Esimesel aastal käsitletu võib välja tuua järgmiste teemavaldkondadena:
minu tulevik on Eestis; perekond ja kodu, noored unistavad; noored räägivad rahast; elus on olulised eesmärgid; edukus = karjäär; noor inimene näeb probleemi; noored ja Euroopa Liit; õppida, õppida, õppida...; elul on varjuküljed; spordikarjäär; lihtsad tõed; läbi raskuste tähtede poole ning karjääriredeli nõrgad kohad.

Samad teemad on huviorbiidis olnud kõik viis aastat. Väga tähtaks peetakse perekonna loomist, kõrgkoolis õppimist, südamelähedast ja motiveerivat tööd. Mõnevõrra on muutunud suhtumine: unistatakse pigem reaalsetest asjadest, lotovõidust enam ei räägita; abiellumise teel rikastumist ei idealiseerita; välismaale õnne otsima enam ei kiputa. Jah, mujal maailmas tahetakse küll ära käia, eriti õppimas, aga koju tulevad kirjutajad küll tagasi. Raha ei ole see, mis valikutes esmatähtis on – seda vähemalt kirjandivõistlusel osalejate hulgas. Ollakse endiselt kindel, et õnn ei peitu rahas.

2007. aasta võistlusele saatsid kirjandeid ka erivajadustega noored. Tundes ennast, teavad nad oma võimalusi. Kui palju üldse võimalusi on, küsitakse. Kirjeldatakse, kuidas pime võib olla nägijale giid - ka nägijad peavad oskama näha.

Kirjandivõistlus Tulevik ja karjäär 2008 on tulemas. Žürii on innukalt valmis uuteks katsumusteks, kuigi tegemist on üsna mahuka lisatööga põhitöö kõrval. Pärast igat otsust on väidetud, et lugemine oli huvipakkuv ja mõtlemisainet andev, imestatakse tarkade kirjutajate ja nende suurepäraste juhendajate üle. Alati on rõõmustanud see, et kirjandites annavad tooni üldinimlikud väärtused, mõistmise- ja lähedusesoov ning selle väärtustamine, samuti originaalsus teemade mõtestamisel.

SA Innove on olnud väga hea partner: koostööst lugu pidav, täpne ja innustav. Töö jätkub.

* Kasutatud on Kaider Vardja, Jaan Õispuu ja Merike Vardja artikleid rajaleidja.ee kodulehelt.