Merike Vardja
Kirjandivõistluse žürii liige

Karjäärinõustamise Teabekeskuse juba kolmandat korda korraldatud kirjandivõistlusest olid osa võtma oodatud gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilased ning 2004/2005. õa kooli lõpetanud noored. Korraldajate eesmärgiks oli suunata noorte tähelepanu oma elutee planeerimise olulisusele tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas.

Nagu eelmistelgi aastatel, hindas kirjandeid žürii, kuhu kuulusid Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liikmed Kaja Sarapuu (Kose Gümnaasium), Kaider Vardja (Tabasalu Ühisgümnaasium), Jaan Õispuu (Tallinna Ülikool) ja Merike Vardja (Tallinna Ülikool).

Tulemused
Võistlusele laekus 60 tööd, neist enamik – 57 – gümnaasiumiõpilastelt, 2 tööd kutseõppeasutuste ja üks töö kõrgkoolinoortelt.

Kirjandite tase oli ühtlaselt hea. Kirjutajad olid teema hästi läbi mõelnud, oma tulevikusihid seadnud. Rõõmustas ka see, et võistlusel osales vene koolide õpilasi, kelle tööd paistsid silma nii korrektse eesti keele oskuse kui ka hea arutlusoskuse ja sisukuse poolest.

Noorte mõtted
Noored on arvamusel, et tuleviku ja karjääri kujundamine sõltub kõige rohkem iseendast. Oli neid, kes näevad tulevikku laste kasvatamises ja harimises, ja neid, kes peavad karjääriks igasugust tööd, mis tegijale rõõmu valmistab. Mitmes kirjandis väljendus kahtlus ühiskonna stereotüüpse arusaama suhtes, et edukad karjääriinimesed on vaid need, kes on kõrgetel ametipostidel ja teenivad palju.

Esines ka sellist huvitavat teemaavamist nagu Töö välismaal - hirm või ahvatlus?, Raha on elu, Kes või mis kaitseb Eestit? jne. Rõõmustav oli näha noorte väärtushinnangute küpsust. Oli kirjutajaid, kes tahavad tulevikus teha midagi olulist mitte ainult iseenda, vaid ka oma rahva ja Eesti heaks.

Auhinnad ja võitjad
Võistluse peapreemiaks oli lauaarvuti MicroLink 320. Järgmistele kohtadele jagus kotte, särke ja raamatuid. Kaitseliit pani parimatele kirjutajatele välja oma preemiad, samuti eripreemia parimale juhendajale.

Žürii tunnistas üksmeelselt peapreemia vääriliseks Mari Agarmaa Tartu Kommertsgümnaasiumist. Tema kirjandis oli näha sügavat sisseelamist teemasse, kindlust tulevikusihtide seadmises ja selle veenvat esitamist. Kirjand paistis silma terviklikkuse ja hea sõnastuse poolest. Paremad kohad pälvisid ka Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilane Mari Halliksaar ja Mõisaküla Keskkooli õpilane Liisi Närep. Kaitseliidu preemia omanikeks said Tiiu Varik Mõisaküla Keskkoolist ja Andreas Joamets Tartu Kivilinna Gümnaasiumist. Tubli töö märgina said infomessi Teeviit vabapääsme kokku 30 kirjutajat.

Parima juhendaja tiitli pälvis žürii üksmeelse otsusega Mõisaküla Keskkooli eesti keele õpetaja Siiri Meidla õpilaste ühtlaselt tugeva tasemega tööde ja nende hea juhendamise eest. Siiri Meidla sai Kaitseliidu eripreemia, milleks on üldhariv koolitus omal valikul Kaitseliidu koolis.

Kirjandivõistluse parimad tööd ja kokkuvõtted leiab veebilehelt www.rajaleidja.ee.