Valdkondliku kirjanduse otsimiseks ja tellimiseks soovitame kasutada SA Innove raamatukogu, kus on kokku üle 3000 teaviku kutsehariduse, karjääriteenuste, elukestvast õppe, tööturu, hariduse ja psühholoogia valdkonnast.

Karjääriteenuste teooriat ja praktikat tutvustavaid teavikuid on raamatukogusse kogunenud viimase kümne aasta jooksul nii Eestist, kui välismaalt. Eestikeelseid teavikuid saame oma koostööpartneritelt, konverentsidelt ning tellimise teel. Tellime aktiivselt ka rahvusvahelisi väljaandeid, lisaks saadavad meile rahvusvahelisi teavikuid karjääriteenuste ja õpirände teemadel meie kolleegid Euroopast.

Raamatukogu on avatud kõikidele teadmisi väärtustavatele inimestele. Pakume võimalust tutvuda teavikutega kohapeal või laenutada neid koju lugemiseks.

Raamatukogu teavikute elektronkataloog asub SA Innove kodulehel – sealt saab vaadata kõiki teavikuid või teha märksõnaotsingut.