• Isikuomadused, huvid ja võimed. Igaüks võib olla karjäärinõustaja (9. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)

  • Toote teekond lõpptarbijani. Üks toode – palju ametimehi (7.-9. klass)

Tööleht (pdf)
Tööleht (word)