Sihtasutus Innove kasutab isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik individuaalsete õppenõustamis- ja karjääriteenuste osutamiseks ja mõju hindamiseks.

Selleks, et saaksime Teile või Teie lapsele Rajaleidja keskuste teenuseid pakkuda, palume esitada nõusoleku isikuandmete töötlemiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (sh e-kiri, paberkandja, elektrooniline nõusolek, SMS) või  kirjalikult (sh digitaalselt allkirjastatult). Lapsevanemal on võimalik anda vastavasisuline nõusolek ka läbi e-kooli. Alaealiste klientide puhul annab nõusoleku lapsevanem või eestkostja.
 

Kiirema teenuse pakkumise huvides oleme välja töötanud nõusoleku vormid, mida palume kasutada:

 
Rohkem infot leiate SA Innove kodulehel