Suure kohanemisvõimega inimene:

  • kohaneb uuendustega;
  • leiab enesele parima lahenduse ka ebasoodsas olukorras;
  • ei pahanda muudatuste peale, otsib optimaalset lahendust;
  • võib sattuda ärakasutamise ohvriks, kuna on liiga järeleandlik.

Soovitus: seetõttu ei maksa kohanemisega liiale minna, vaid tuleks ülemusele ja kolleegidele selgelt mõista anda, kus on sinu kohanemisvõime piir.

Vähese kohanemisvõimega inimene:

  • omab seisukohta, millest ei tagane ka siis, kui tekib konfliktioht;
  • ei ole paindlik ega valmis tegema kompromisse;
  • ei ole valmis tegema koostööd ning harmooniliselt suhtlema.

Soovitus: küsi endalt igal konkreetsel juhul, kas tõesti on see asi mulle nii tähtis, et pean iga hinna eest oma tahte läbi suruma? (nt kui nii tehakse, lähen töölt ära) Püüa hoiakust „mitte millimeetritki tagasi” teadlikult loobuda. Koostöö ja suhtlemine kolleegidega muutuks lihtsamaks ja sujuks tunduvalt harmoonilisemalt.

Kasutatud allikad: 

Edu tagavad oskused ja omadused: grupinõustamise näidiskava kutseõppeasutustele. 2010