Konfliktiks nimetatakse lahkheli või arusaamatust, mille tulemusena tekib emotsionaalne pinge, mis ajendab partnereid üksteise vastu tegutsema. Konflikti baasiks on huvide, vajaduste, hoiakute, eesmärkide erinevus või mittemõistmine. Niisiis – konfliktid tekivad seetõttu, et inimesed saavad asjadest erinevalt aru.

  • Konflikti tekkimiseks peab üldjuhul olema vähemalt kaks osapoolt, erandina saab siin välja tuua sisemised konfliktid. Ei saa väita, et konflikt iseenesest on hea või halb, pigem on see võimalus muutusteks või arenguks.
  • Niikaua, kuni eksisteerivad inimestevahelised suhted, on ka konfliktsituatsioonid paratamatud. Palju oleneb sellest, kuidas konflikti suhtutakse ning kuidas seda lahendatakse.
  • Konflikti vaatlemine vaid erimeelsusena on liiga lihtsustatud. Iga inimese elus ilmneb olukordi, kus teised ei jaga temaga sama arvamust, ent ometi ei arene igast lahkarvamusest konflikti. Seega on konfliktil vähemalt veel üks komponent – emotsioonid. Kui emotsiooni situatsioonis ei ilmne, ei arene ka konflikt. Konfliktiks areneb eriarvamus alles siis, kui üks tunneb, et tema arvamus on õigem, ning hakkab seda teisele peale suruma ning teine selle peale vihastab.
  • Lahendamata konfliktid ja inimestevahelised pinevad suhted rikuvad sisekliimat ning mõjutavad väga otseselt töösooritust.

Skeem: kaotajateta meetod ehk mõlemad osapooled saavad oma vajadused täietud

 

Tasakaalu võti

Küsimused endale:
• Kuidas ma tavaliselt konfliktis käitun? 

• Kas olen kogenud tööga seotud konflikti? Mis põhjusel see tekkis ja millised konflikti lahendamise oskused aitasid mul sellest olukorrast välja tulla?

Kasutatud allikad:
E-kursus: organisatsioon ja juhtimine. Jane Mägi . 2011
Konflikt peab alati lahenduse leidma. Anneli Salk . 2002
Novi arengukeskuse veebileht (kasutatud info saamiseks 13.11.2013)
Tõhus juht. Thomas Gordon. 2003 

Asjakohased lingid
Konfliktijuhtimine. Helen Tomp / Triin Kirss. 2012
Konflikti ennetamine, konflikti lahendamine ilma kaotajateta
Test Konfliktikäitumine
Video Konflikt kui väljakutse. Tallinna Tehnikakõrgkool. 2010

Kasulik kirjandus
Tiina Saar. Kuidas võita maailma parim töökoht, 2005.
Hoda Lacey. Kuidas lahendada konflikte töökohal, 2002.
Ülo Vihma. Inimene konfliktide keskel, 2005.