Kadri Eensalu
Karjäärinõustamise Teabekeskuse koordinaator
 

Lisaks üliõpilastele kasutab ka üha suurem hulk koolinoori võimalust tutvuda eluga võõral maal läbi vahetusaasta mõnes välisriigi õppeasutuses. Põhjaliku ülevaate välismaale õppima minekuga seonduvast annab veebilehe Rajaleidja.ee Euroopa osa. Alljärgnev on põgus sissejuhatus võimalustesse, mida keskharidust omandavad noored kasutada saavad.

Vahetusaasta välisriigis
Riiklikul tasandil pakub Haridus- ja Teadusministeerium juba mitmendat aastat järjest keskkooliõpilastele võimalust õppida aasta Tai rahvusvahelises erakoolis The Regent’s School. Briti Nõukogu kaudu on keskkooliõpilastel võimalus taotleda aastast stipendiumi õpinguteks Ühendkuningriigis, eelduseks on väga hea inglise keele oskus. Youth For Understanding (YFU) vahendusel saavad aastaks vahetusõpilaseks minna 15 - 21aastased noored.

Õpilasi keskhariduse tasemelt vahendavad välismaale õppima ka mitmed erafirmad – Union Academic, Evenor, Tokkroos, Evmar. Vanusepiiriks on viimaste puhul enamasti 15 – 18 eluaastat, samas saadab Union Academic noori Kanadasse juba alates 12. eluaastast.

International Baccalaureate -- IB
Tavapärase keskharidust tõendava dokumendi kõrval saab mitmest Euroopa koolist taotleda ka rahvusvaheliselt ühtlustatud õppekava lõpetamisel antavat International Baccalaureate (IB) diplomit. See võib sobida näiteks siis, kui keeleoskus ei ole piisav tavapärases haridussüsteemis õppimiseks. Eestis pakub võimalust minna välisriiki IB diplomit taotlema firma Evenor. Nende poolt pakutav kaheaastane IB programm on mõeldud vanemate klasside õpilastele vanuses 16 – 19.

Muud võimalused
Lisaks aastasele õppele välisriigis on koolinoortel võimalus osaleda keelepraktika eesmärgil ka suvistes noortelaagrites ja rahvusvahelistes projektides. Neid vahendab näiteks noorteühendus EstYES. Keelereise korraldab firma EF Eesti, kelle programmide kaudu võivad umbes kolmeks nädalaks välisriiki keelt õppima minna noored alates 10ndast eluaastast.

Formaalharidussüsteemis või keelekursustel toimuvate õpingute kõrval on teadmisi võimalik hankida ning keeleoskust parandada ka Euroopa Noored Eesti büroo vahendusel. Alamprogrammide raames toetatakse 15 – 25 aastaste noorte noorsoovahetusi ja -kohtumisi ning võrgustikuprojekte. Ettevõtlusest huvitatud õpilased saavad aga Junior Achievement Arengufondi kaudu osaleda ettevõtlushariduse messidel välisriikides.