Koolis õppimine toimub reeglina keskhariduse tasemel, kus noored (tavaliselt nooremad kui 18 aastat) õpivad välismaal ühe õppeaasta. Tavaliselt elatakse sellel ajal vastuvõtvas peres. Sellist välismaal õppimist korraldavad õpilasvahetusorganisatsioonid.

  •  YFU Eesti pakub 15–18aastastel noortele võimalust õppida riikides üle terve maailma. Vahetusaasta kestab üldjuhul augustist kuni juulini vastavalt kohaliku kooli õppeaasta pikkusele. YFU pakub vahetusi Euroopa, Aasia, Aafrika, Ladina-Ameerika, Okeaania ja USA koolidega. YFU Euroopa pöörab suurt tähelepanu ka Euroopa-sisesele õpilasvahetusele. Et valikut veelgi mitmekesisemaks muuta, on käivitatud erinevate suunitlustega programmid: muusikaprogramm Ungaris, kunstiprogramm Rootsis, looduseprogramm Eestis jne.

Näita noortele veel YFU Eesti Youtube kanalil olevaid videosid, et noored saaksid paremini aru, mida tähendab vahetusõpilaseks olemine.

  • Erasmus+ Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja sprodiprogramm 2014-2020. Programmiga avanevad mitmed võimalused kutseõppeasutuste õppuritele,  õppejõududele, üliõpilastele, õpetajatele, täiskasvanukoolitajatele ja teistele haridustöötajatele, vabatahtlikele jne. Erasmus+ programm  ei piirdu ainult Euroopa või eurooplastega – mitmed tegevused on avatud kogu maailma õpihimulistele inimestele.
     
  • Education First Eesti korraldab keeleprogramme. Kursuseid on igale vanusegrupile alates 10. eluaastast. Kõige noorematele, 10-14 aastastele on keelekursuse kestus 2-3 nädalat, vanemaks saades on võimalik osaleda ka pikemalt välismaal keelekursustel. Sihtriikideks võivad olla Inglismaa, Malta, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Iirimaa, Singapur, Costa Rica, Kanada, USA jne.
     
  • Eesti Rotary noorsoovahetuse programmis saavad osaleda kõik õppivad noored sõltumata õppevormist – olgu see siis kesk-, kutse- või kõrgharidus. Rotary noorsoovahetust on kolme liiki: aastavahetus, suvevahetus ja laagrivahetus. 

Aastavahetuses saavad osaleda need noored, kes on edukalt lõpetanud 10nda või 11nda klassi. Nad lähevad aastaks õppima enda poolt valitud riiki ja naastes jätkavad õpinguid oma koolis. Kusjuures sihtkohaks võib valida riigi üle kogu maailma.

Suvevahetus on mõeldud noortele vanuses 15-20 aastat. Juunis sõidab Eesti noor üheks kuuks välismaale (USA, Kanada või mõni Euroopa riik) ja naaseb sealt vastuvõtva pere liikmega, kes veedab teise kuu Eesti pere juures kodus.

Laagrivahetus on reeglina 2-3 nädala pikkune ja mõeldud 15-22aastastele noortele. Rotary temaatilised noortelaagrid toimuvad Euroopa riikides, Põhja-Aafrikas, Türgis, Israelis, Kanadas. Kusjuures laagri võib valida ka vastavalt oma huvialadele, olgu selleks siis ratsutamine või maalimine. Ühenädalasele laagrile eelneb või järgneb 1-2 nädalane peremajutuse periood, kus elatakse vastuvõtva Rotary klubi liikmete peredes.

  • Evenor on välismaise hariduse vahendamisele spetsialiseerunud agentuur. Evenor pakub keelelaagreid ja -kursusi, kultuurivahetusprogramme ning gümnaasiumiõpilased saavad Evenori kaudu omandada nii inglise keskhariduse (A-level õpe) kui International Baccalaureate (IB õpe) mõnes enda poolt valitud riigis. Elamine toimub reeglina kohalikus peres. Evenori vahendusel on võimalik alustada õpinguid ka paljudes ülikoolides üle kogu maailma.
  • Nordplus Juunior on programm, mille raames saavad koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilased, õpetajad ja haridustöötajad osaleda vahetusprojektides kestvusega ühest nädalast ühe aastani.