Abiühing Üheksavägine tegutseb Viljandimaal tööalase ja vabahariduse koolituskeskusena.

Vabahariduslik koolitus (liberal/popular adult education) võimaldab isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning elus vajalike teadmiste, oskuste ja võimete lisandumist.* Õpe toimub kursuste, õpiringi või muus õppijatele sobivas vormis.

Abiühing Üheksavägine pakub nii eraisikutele kui projektide kaudu kursust „Psüühiline eneseregulatsioon“. Koolitus sobib kõigile inimestele, kes tahavad endaga tegeleda ja leida tasakaalu läbi stressi maandamise, suhtlemisoskuste paranemise jm. Koolitatud on nii töötuid, puuetega inimesi kui madalapalgalisi töölisi. Koolitust tellivad näiteks haiglad, lasteaiad ja koolid. Koolitajad Margot Põlla ja Livia Olesk on endised sotsiaaltöötajad, kes on omandanud magistrikraadi sotsiaaltöös ja andragoog IV kutseastme.

Teemadeks on eneseareng (stressimaandus), efektiivsed suhtlemisoskused, koostööoskused meeskonnas, keelemaagia, läbirääkimisoskused, esinemiskunst, enesekehtestamine, läbipõlemine, loovus, motiveerimisoskused, aeg ja ajakasutus, hingehoid-surm ja lein.

Töötute ja töötavate inimeste toimetulekuoskused
Tööta inimene vajab eelkõige inimlikku lähenemist, mõistmist ja õpetust, kuidas tekkinud olukorras ellu jääda ja sealt välja tulla. Kursus on üles ehitatud kergemalt raskemale. „Raske“ ongi see, kui inimene mõistab: ma pean vastutuse oma elu eest enese kanda võtma. Mind saab aidata teeotsa otsingul, kuid tee tuleb ikka ise käia.

Kõige tähtsam on isiksuse sisemine tasakaal ja teadmine, et kõik, mis elus teen – teen endale. Siis ei pea hiljem teisi süüdistama valede valikute puhul. Meie riigi noor inimene on tööeluks praktiliselt ette valmistamata. Tal võivad olla head erialased teadmised, kuid puudub elementaarne suhtlemisoskus. Olulisteks oskusteks on enesest lugupidamine (alles siis suudab inimene teistest lugu pidada), ausus, abivalmidus, sallivus – st kõik see, mis meist teeb inimese. Seda kõike me õpetamegi.

Eestlased tahavad ennast kehtestada
Inimesed soovivad õppida enesekehtestamist ja konfliktide lahendamist. Kuid ainult neid teemasid pole mõtet õpetada, kui inimene on psüühiliselt tasakaalust väljas ja alaväärsuskompleksis. Kõigepealt tegeleme psüühilise tasakaalustamise, iseendale otsavaatamisega ja alles siis asume enesekehtestamise jm teemade juurde. Kõik algab inimesest endast ja muuta saab ainult ennast. Lihtne põhitõde. Aga raskelt mõistetav.

Milline on hea koolitus?
Hea koolitus on selline, kus sihtgrupil on huvitav, aeg tõttab märkamatult ja kursuslastel on võimalus osaleda, saada oma küsimustele koheselt vastus ega pea ootama päeva lõpuni. On tähtis, et koolitajad valdavad oma teemat, nad on suutelised rääkima peast, oskavad argumenteerida ja küsimustele vastata. Hea koolituse loob asjaolu, kui koolitajad on ise sisemiselt tasakaalus ja võtavad kursuslasi nii, nagu nad on. Koolitajad peavad olema nii hea sotsiaalse tajuga, et nad oskavad käigupealt oma õppekava muuta – vastavalt sellele, mida grupp hetkel vajab. Eriti oluline on see taju psühholoogilistel koolitustel. Koolitajal peab olema oskus, kuidas inimene emotsionaalsest madalseisust 2-3 minutiga välja tuua. See ongi põhjus, miks me koolitame kahekesi: üks räägib, teine vaatleb.

Räägi inimesega tema enda keeles
Kursuse üks teema on „keelemaagia“. Keelemaagia – see on kehakeele, sõnade ja hääle kooskõla ja tasakaal. Inimesed räägivad igapäevaselt eesti keelt kolme moodi. Kooliajast me mäletame, et mõnel oli nägemismälu, teisel kuulmismälu. Sama lugu on kõnekeelega. Enda teadmata me räägime eesti keelt kolmes vormis: nägemise-, kuulmise- ja tunnetuse sõnades. Näiteks kui õpetaja õpetab lastele matemaatikat „nägemise keeles“ (st kasutab enamuses nägemisega seotud sõnu) ja mõni laps on hoopis „kuulja“ – siis ongi tulemuseks puudulik hinne ja õnnetud on mõlemad. Me õpetame selle „kolme keele“ põhimõtted selgeks, teeme testi ja igaüks saab võtme, kuidas oma kõnekeel tasakaalustada, et kõik kuulajad mõistaksid teda üheselt. See ongi keelemaagia. Kui meie kõnekeel on tasakaalus – siis mõistetakse meie juttu üheselt, kaovad vääritimõistmised ja meelevaldsed tõlgendused.

Rohkem infot keskuse kohta kodulehelt www.hot.ee/v9v.
Koolituskeskust tutvustas koolitusjuht ja õpetaja Margot Põlla.
*Väljavõte Täiskasvanute koolituse seadusest.