Põlvamaa Rajaleidja keskus korraldab 9. detsembril koostöös Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžiga koolituspäeva klassiõpetajatele ja teise kooliastme matemaatikaõpetajatele teemal „Õpiraskused matemaatikas“.

Koolitus annab ülevaate õpiraskuste tekkepõhjustest  ning võimalustest õpilase toetamiseks matemaatiliste oskuste omandamisel.

Lektoriteks on Amino Põldaru (MA) ja Kadri Koha (MA) TLÜ Rakvere Kolledžist.Koolitus rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. 

 

Registreerimine aadressil: http://www.innove.ee/et/syndmused/date/2014-12-09/