Projekti raames on võimalik koolituse abil omandada tööturul kõrges hinnas olevad IT süsteemide spetsialisti kutseoskused. Lisaks aitab projekt otsida tööd ja leida omale sobiv töökoht.
IT süsteemide spetsialisti koolitusel õpitakse haldama riist- ja tarkvara, arvutivõrke ning servereid, omandatakse suhtlemis- ja müügioskused. Koolituse lõpus saab sooritada vastava kutseeksami. Koolitus sobib IT süsteemide valdkonnas algajatele!

Õpe toimub eesti keeles Tallinnas.

Koolitus algab 17. septembril ja kestab 5. detsembrini. Koolitus sisaldab 216 tundi klassiõpet, millele lisandub praktika ettevõttes. Osalejate jaoks on koolitus tasuta! Koolitusel osalejatele makstakse õppestipendiumi ja sõidutoetust.

Eeldused koolitusel osalemiseks:
• vanus 16–24 aastat,
• põhi-, kesk- või kutseharidus on omandatud või katkestatud hiljemalt 2010/2011. õppeaastal,
• soov töötada IT halduse valdkonnas ning sobivus selleks,
• hea eesti keele oskus,
• ei ole olnud eelneva nelja kuu jooksul töösuhtes või tegutsenud FIE-na.

Õppima võtame sel aastal vaid ühe õpperühma – 15 inimest!
Koolituse eel on vaja osaleda infotunnis, kus saab teha koolitusele kandideerimiseks vajalikud toimingud. Täpsem info registreerimisel. Registreerimine ja täpsem info Signe Teder, BCS Koolitus, tel 699 8172, Signe.Teder@bcs.ee