Rahvusvahelise karjääriteenuste assotsiatsiooni IAEVG aastakonverentsil oli tähelepanu keskmes karjääriteenuste süsteem tervikuna.

Vaadeldi nii tarbijale suunatud teenust kui ka teenuse planeerimis- ja arendustegevusi. Konverentsi eesmärk oli toetada koostööd karjääriteenuste strateegiliste planeerijate ja rakendajate vahel. Paralleelselt toimus mitmeid seminare-töötube, kus käsitleti nii karjääriteenuse sisu kui ka pakkumise metoodikaid ja vahendeid. Globaliseerumine, õpiränne ning tööalane liikuvus on pannud karjääriteenuste pakkujad olukorda, kus lisaks nö tavapärasele nõu ja info jagamisele on vaja arvestada ka erinevatest kultuuridest pärit inimeste eripäradega. Mitmetes töötubades lahati karjääriteenuseid multikultuurilisuse kontekstis. Palju arutleti kvaliteedihindamise süsteemide loomise üle ning tutvustati erinevate riikide kogemusi.

Konverents toimus 3.-5. juunil Jyväskyläs, Soomes. Materjalidega saab tutvuda ktl.jyu.fi/ktl/iaevg2009fin