Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskuse koostöö oma maakonna koolidega on välja kujunenud pika aja jooksul. Alguses kobasime rohkem pimeduses, nüüdseks on asjad enam-vähem paika loksunud – oleme vastastikku üksteisega harjunud, teame, mida koolid meilt ootavad ja millised on meie võimalused nende vajadustele vastata. Keerulisemaks teeb meie koostöö endiselt asjaolu, et otseselt karjäärikoordinaatoreid meie maakonna koolides hetkel ei ole ja ka meie nö kontaktisikud paljudes koolides vahetuvad kiiresti.

Koostööaasta ühtib meil õppeaastaga. Sügise lähenedes korraldab maavalitsuse haridusosakond maakonna koolijuhtidele kokkusaamise, kus osalevad ka meie keskuse karjäärispetsialistid. Esialgu oli neil kokkusaamistel karjääriteemadele raske aega leida, nüüdseks on nende teemade käsitlemine juba omamoodi traditsiooniks saanud. Meid ja meie teemasid teatakse ja võetakse kokkusaamise loomuliku osana.

Neil kohtumistel paneme koostöös koolijuhtidega paika algava õppeaasta tööplaani – millal ja millisesse kooli meie nõustajaid oodatakse, millised on teemad jne. Ühtlasi räägime ka keskuse üritustest (karjääripäevad, töö- ja tudengivarjupäevad), tutvustame uusi materjale ja pakume välja koolituste teemad kontaktisikutele, asjast huvitatud õpetajatele, lastevanematele. Kui tööplaan ja ajagraafik on valmis, saadame selle tagasiside saamiseks ka erinevatesse (koolide, koolijuhtide, õppealajuhatajate, huvijuhtide, noorsootöötajate) listidesse. Enne konkreetsesse kooli minemist täpsustame telefonitsi päevaplaani, teemad jms.

Koolis on meie karjäärispetsialistid enamasti terve koolipäeva – esmalt karjääriinfoloengud, grupinõustamine , testimine ja siis on karjäärinõustaja koolipäeva lõpuni koolimajas, et soovijad saaksid individuaalset nõustamist. Tihti kutsutakse meie karjäärispetsialiste ka lõpuklasside lastevanemate koosolekutele. Oleme aidanud koolidel korraldada karjääriinfopäevi, töö- ja tudengivarjupäevi. Igal sügisel oleme oma karjäärimaterjalidega osalenud Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži poolt korraldataval „Koolirahva ideelaadal“ – see on ideede ja materjalide saamise-vahetamise mess maakonna õpetajatele.

Aasta suurim (koostöö)üritus on kahtlemata karjääriinfopäev „Otsi oma rada“, kus tutvustavad ennast nii kutse- kui kõrgkoolid, aga ka oma maakonna gümnaasiumid. Samal päeval on traditsiooniliselt ka meie koolitus koolide kontaktisikutele ja õpetajatele.

Uus külg koostöös koolidega on ühistegevus Läänemaa Noortekoguga, kuhu kuuluvad koolide õpilasesinduste esindajad. Noortekoguga koos korraldasime viimase karjääriinfopäeva ja oleme välja andnud kaks karjääriteemalist lehte maakonna noortele. Tänu maakonna noortekogule oleme rohkem teadlikud sellest, mida noored mõtlevad, tahavad ja vajavad – loodetavasti suudame tänu sellele ka rohkem omalt poolt pakkuda.
 


Tiina Kütt
Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskuse karjäärinõustaja