Kiili gümnaasium on juba teist perioodi Innove pilootkool karjääriteenuste süsteemi arendamise programmis. Oleme kindlaks määranud oma karjääriteemalise tegevuse, vajadused, välja töötanud tegevusplaani ja loonud karjäärimeeskonna.

Programmis osalemise boonuseks on see, et meil on ametis osakoormusega karjäärikoordinaator ning loodud karjäärimeeskond, kellega koostöös eesmärke püstitatakse ja täidetakse. Jõudu ja indu annab teadmine, et oleme osa suuremast võrgustikust ning Innove spetsialistid on alati nõu ja jõuga toeks.

Karjääriteemadest rääkides ei saa üle ega ümber Rajaleidjast. See on Innove loodud märk, uks karjäärimaailma, mis kätkeb endas kogu infot karjäärivaldkonnast. Seega, et edendada koolis karjääriõpet ja tagada selle kvaliteet, tuleb tingimata teha koostööd piirkondliku Rajaleidja keskusega – meie puhul Ida-Harju karjäärikohvikuga.

Põhjuseid, miks teha koostööd, on mitu. Karjäärikoordinaatorid (kui nad koolis üldse on) teevad tööd osakoormusega ja sageli jääb puudu nii ajast, võimalustest, oskustest kui ka rahast, et kõike ideaalis kujutletut ellu viia. Rajaleidja keskus on lisaressursiks nii inimeste, teabe, ideede kui ka raha (buss, auhinnad, lektorid) näol. Karjäärikohvik pakub mitmesuguseid teenuseid, töötubadest-loengutest karjääri- ja õppenõustamiseni. Et igal Rajaleidja karjäärikohvikul on oma piirkond, mille koole nad „teenindavad”, on sihtrühm lai ja erinevate vajadustega. Meil Innove partnerkoolina on karjääriõpet puudutav läbi töötatud ja lahti mõtestatud ning mitmed karjääriteemalised ettevõtmised on traditsiooniliseks kujunenud. Peale selle on koolis olemas toimiv tugikeskus erispetsialistide võrgustikuga. Seetõttu olid ootused koostööks Ida-Harju karjäärikohvikuga suured. Meie vajame rätsepaülikonda. Ja et ühe käega plaksutada ei saa, astusimegi dialoogi. Koostööd ei tee mitte kõlava nimega keskused, vaid inimesed, kes keskustes töötavad. Nüüdseks on meie isiklikust kontaktist ja koostoimetamise tahtest sündinud sisuline ja toimiv koostöö.

Viisime kokku oma vajadused ja Ida-Harju karjäärikohviku võimalused ning sõnastasime koostöö eesmärgid: mitmekesistada karjääriõpet (loengud, väljasõidud, üritused); pakkuda õpilastele kvaliteetset teenust nii koolis kui ka Anijal karjäärikohvikus (erinevad karjäärispetsialistid); välistada nende teemade kattumine, mida käsitleb koolis karjäärikoordinaator ja mida käsitletakse karjääriõpetuse tundides. Sisuliselt tähendab see tööplaanide kooskõlastamist, aga ka teenuste vastavusse viimist õpilaste individuaalsete erinevuste ja vajadustega.

Selle tulemusena on toimunud palju edukaid ettevõtmisi: töötoad 8.–12. klassidele ja infovahetunnid koolis, väljasõidud Anijale ja kevadel Kose gümnaasiumisse noortekonverentsile ning kõige värskem, 19. oktoobril toimunud noortekonverents „Püüa päeva!: ametite maailm” meie majas. Meie sihtrühmaks on olnud ka lastevanemad, kellele eelmisel õppeaastal peeti loeng teemal „Lapsevanem – karjäärivalikute toetaja”. Ida-Harju karjäärikohviku töötajad on usaldusväärsed ja pühendunud partnerid, kellega kindlasti ka edaspidi innustavaid ja silmaringi avardavaid plaane ellu viime.

Igas valdkonnas on edu ja kvaliteet võimalik vaid süsteemse tegevuse ja koostöö kaudu. Karjäärivaldkonna arendamisel koolis on edu võti koostöö Rajaleidja keskusega.

Anu Pärn, Kiili gümnaasiumi karjäärikoordinaator