Üks võimalus karjääriõppe rikastamiseks on luua side oma kooli vilistlastega ning kaasata neid koolipoolsetesse ettevõtmistesse.

Levinud koostöövorm on kutsuda vilistlasi õpilastega kohtuma, et nad räägiksid oma isiklikest kogemustest – näiteks õpingute jätkamisest kodu- või välismaal, töötamisest kindlas asutuses, ettevõttes või jagaksid teavet mõnest konkreetsest elukutsest. Eriti mõjusad on õppurite jaoks positiivsed edulood.

Psühholoogiliselt usutavamalt mõjub pigem kooli vilistlase kui suvalise sama valdkonna inimese esinemine. On tänuväärne, kui saab teha ühiskülastusi ehk õppekäike erinevatesse asutustesse ja ettevõtetesse, mida juhivad vilistlased. See annab õpilasele selgepiirilise ettekujutuse karjääriarengu võimalustest.

Osa koole suhtleb oma vilistlastega järjekindlalt, kaasab neid oma ettevõtmistesse, korraldab regulaarseid küsitlusi, et omada infot oma vilistlaste käekäigu kohta, kutsub neid õpilastele esinema.