12. märtsil 2008 allkirjastasid sotsiaalminister Maret Maripuu ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Eesti Kaubandus-Tööstuskojas karjääriteenuste arendamise koostööleppe. Seni on karjääriteenuste süsteem olnud Eestis ühtselt korraldamata.

Ministeeriumide vahel sõlmitud koostööleppe eesmärk on paika panna osapoolte ülesanded karjääriteenuste arendamisel ja pakkumisel, et koos arendada ühtset riiklikku süsteemi. Tegevust hakkab Karjääriteenuste programmi raames arendama ja koordineerima SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskus. Leppe alusel arendatakse tegevusi, mis tõstavad karjääriteenuste kvaliteeti ning muudavad teenuse kättesaadavaks kõikidele, kes seda vajavad.


Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning sotsiaalminister Maret Maripuu allkirjastamas koostöölepet karjääriteenuste arendamiseks.