Sel aastal ootame teid külla 23 märtsil, 21. aprillil, 27.
mail ja 23. juunil. II poolaasta (september-detsember) kuupäevad selguvad
augustis.

KVÜÕA on Eesti ainus rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere
kaitseväele ja Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgemas Sõjakoolis õpivadki tulevased
ohvitserid - praegused kadetid.

Läbi aastate on meie kooliga tutvumas käinud õpilasekskursioonid ning
nähtu on neis suurt huvi tekitanud - räägime oma külalistele
riigikaitsest, tutvustame kaitseväe relvastust, võimalus on tutvuda kadeti
eluoluga Kõrgemas Sõjakoolis. Samuti saavad külastajad soovi korral
külastada sõjamuuseumi, kus on vaatamiseks välja pandud palju põnevaid
eksponaate Eesti sõjaajaloost.

Kuivõrd küberkaitse ja turvaline arvutikasutus on tänapäeva ühiskonnas
vägagi oluline, on huvilistel võimalik kuulata Kaitseliidu
küberkaitseliidu esindaja loengut arvutiturbest.

Ekskursioon Kõrgemasse Sõjakooli on elamuseks nii neile, kes riigikaitset
koolis veel õppinud ei ole, kui ka neile, kes riigikaitsetundides juba
osalenud.

Klassiekskursioonidel ja gruppidel palume registreeruda aadressil
teavitus@ksk.edu.ee. Märkige ära grupi suurus ning saabumise aeg.

Ootame teid külla ajavahemikul 9.00-15.00. Külastus võtab aega 1,5-2 tundi.

Kirjale on lisatud kuulutus, mida palume võimalusel (koolides) levitada,
et noored saaksid soovi korral ka iseseisvalt Kõrgemat Sõjakooli
külastada.


Kohtume Kõrgemas Sõjakoolis!

www.sojakool.ee
www.facebook.com/s6jakool