Täiskasvanud õppijatele pakuvad paindlikke õppevorme kõrghariduse omandamiseks ülikoolid. Kõigil eestikeelsetel õppekavadel ülikoolis täiskoormusega õppima asuvatel tudengitel on õigus õppida tasuta.

  • Kõrghariduses võid valida rakendusliku ja akadeemilise suuna vahel.

Rakenduskõrgharidusõppe eesmärk on kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalike pädevuste omandamine. Õppekavad sisaldavad vähemalt 30% mahus praktilist tööd. Rakenduskõrgharidusõpe toimub rakenduskõrgkoolides, ülikoolide kolledžites ja ka mõnes kutseõppeasutuses.

Akadeemiline kõrgharidus (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe) toimub enamasti kõrgkoolis. Akadeemilise õppe eesmärk on süvendada üldakadeemilisi teadmisi, omandada eriala alusteadmisi ja -oskusi õpingute jätkamiseks ja tööle asumiseks.

  • Paljusid erialasid saab omandada peale päevase õppevormi ka kaug- või tsükliõppes – see tähendab, et 75% koolitööst saab teha iseseisvalt ning koolis loengutel või seminaridel tuleb käia vaid mõni päev kuus.
  • Paljude ülikoolide juures tegutsevad avatud ülikoolid, mille kaudu saab osaleda täienduskoolitustel, kursustel, õppida ülikoolis pakutavaid õppeaineid, omandada lisaeriala. Rohkem infot saad iga ülikooli avatud ülikooli juurest.
  • Täpsemalt saad lugeda kõrgkooli sisseastumise, osa- ja täiskoormuse, tasuta või tasulise õppe kohta Rajaleidja Noore osast.

Tutvu kõrghariduse andmebaasiga!

Ülikooli sisseastumise dokumente saab esitada ka kodunt lahkumata!
Sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu saad esitada ülikooli sisseastumisavalduse interneti teel. Pärast elektroonse sisseastumisavalduse esitamist aitab SAIS korraldada ka ülejäänud protsessi kuni ülikooli sissesaamiseni: teadete vahendamine sinu ja ülikooli vahel, õppekoha vastuvõtmine või sellest äraütlemine ja palju muud.

Palgata puhkus kooli sisseastumiseks
Töö kõrvalt saab võtta palgata puhkust kooli sisseastumiseksamite tegemiseks (töölepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel).

Kust saada raha? Loe lähemalt tudengiveebist. 

Teemakohased lingid
Tudengiveeb
Täiskasvanute koolituse seadus
Ülikooliseadus
Rakenduskõrgkooli seadus
Erakooliseadus
Kutseharidusstandard
Kõrgharidusest Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras