Eesti kõrgharidussüsteem on kolmeastmeline:

1. Pärast keskhariduse omandamist saad alustada rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes või läbida integreeritud bakalaureuse ja magistriõpe koos.

 • Rakenduskõrgharidusõpe. Õpe toimub rakenduskõrgkoolides, ülikoolide kolledžites ja keskhariduse baasil tegutsevates kutseõppeasutustes. Õppe nominaalkestvus on 3-4,5 aastat. Rakenduskõrgharidusest saab edasi õppima minna magistriõppesse ja sealt edasi doktoriõppesse. Peamine erinevus rakendusliku ja akadeemilise kõrghariduse (bakalaureus) vahel on praktika osakaal - rakenduskõrghariduse õppekavast moodustab 30% praktika osakaal. Oluline on enda jaoks välja mõelda, kas tahaksid omandada praktilised oskused ja teadmised kindlal erialal (rakenduskõrgharidus) või omandada laialdased teoreetilised valdkonna teadmised (akadeemiline haridus).
   
 • Bakalaureus. Õpe toimub avalik-õiguslikes ülikoolides või eraülikoolides. Tavaliselt õpitakse 3+2 õppekavade süsteemi alusel, mis koosneb 3-aastasest bakalaureuse õppest ja 2-aastasest magistriõppest. Bakalaureuse kraad tähendab akadeemilist haridust, mis annab Sulle palju teoreetilisi alusteadmisi. Võrreldes rakenduskõrghariduse õppega on bakalaureuse õppes praktika osakaal väiksem.
   
 • Integreeritud bakalaureuse ja magistriõpe. Näiteks arstiteaduste, inseneriõppe ning klassiõpetaja õppekavad, kus ühte astmesse on ühendatud bakalaureuse- ja magistriõpe.

2. Pärast rakenduskõrghariduse või bakalaureuse omandamist saad edasi õppima minna magistriõppesse.

 • Magistrantuur. Õppe nominaalkestvus 2 aastat. Magistrikraadi omanikuna on Sul süvendatud teadmised ja oskused õpitud erialal.

3. Pärast magistriõppe läbimist on õpinguid võimalik jätkata doktoriõppes.

 •  Magistrantuur. Õppe nominaalkestvus 2 aastat. Magistrikraadi omanikuna on Sul süvendatud teadmised ja oskused õpitud erialal. 

 Vaata Eesti kõrgharidussüsteemi ja kõrgkoolis õppimise kohta ka  Tudengiveebist.
 

 

 • Pärast tasuta rakenduskõrghariduse lõpetamist saab minna edasi õppima ka tasuta bakalaureuse erialale (või vastupidi).  Kahte tasuta bakalaureust või kahte tasuta rakenduskõrgharidust omandada EI saa.

 • Eri kõrgkoolide sisseastumistingimused võivad olla väga erinevad - arvestatakse riigieksameid, sisseastumiskatseid, vestlusi, lävendipõhist vastuvõttu jne. Et teada saada, millised on vastuvõtutingimused ja -tähtajad Sind huvitavas kõrgkoolis, tutvu selle kooli koduleheküljega.
   
 • Mitmetes kõrgkoolides on lisaks valitud erialale võimalik õppida ka kõrvaleriala.

 

Rajaleidja 2013
Foto: Rajaleidja