Kõrgkoolide karjäärikeskused pakuvad karjäärinõustamist, tööotsimise juhendamist ning töö- ja praktikakohtade vahendamist nii sisseastuvatele, õppivatele tudengitele kui ka vilistlastele. 

 

Rajaleidja 2013