31. detsembril 2006 lõppes TTG karjäärikeskuse projekt Kutsesuunitlustöö arendamine Tallinna üldhariduskoolides, mis sai teoks tänu karjäärikeskuse töötajate innovaatilistele ideedele ja Tallinna Haridusameti omafinantseeringule. Projektil oli kaks eesmärki: karjäärikeskuse teenuse laiendamine ja kutsesuunitlustöö lõimimine.
 


Kaire Savisaar, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi karjäärikeskus

Mitmekülgne materjal paberil ja elektroonselt
Püüdsime olemasolevate teenuste kvaliteeti parandada, muuta atraktiivsemaks ja informatiivsemaks. Selleks valmisid täiendatud kujul mitmesugused trükised – testid, vastustevihikud, tagasisidelehed, visiitkaardid, korduskülastuskaardid ja karjäärikeskuse mapid.

Üle Eesti on tähelepanu köitnud venekeelne metoodiline materjal Elutee planeerimine ja meie poolt kaasajastatud eesti- ja venekeelne John L. Hollandi test nimetusega Erialavaliku abimees. Meie klientidele pakub täiendavaid võimalusi eneseanalüüsiks uus isiksuse test EPIP-NEO ja teised arvutipõhised ülesanded.

Rohkem infot – suurem teadlikkus
Meil on uus kodulehekülg www.tulevikuredel.ee, mille kaudu edastame operatiivselt informatsiooni nii kooliõpilastele kui ka koolide karjäärikoordinaatoritele.

Lahendamaks karjääriplaneerimisega seonduvaid küsimusi Tallinna koolides, viisime neli korda aastas läbi infopäevi koolide karjäärikoordinaatoritele. Infopäevadel käsitlesid tuntud lektorid noorte eluteega seostuvaid probleeme.

Karjäärikoordinaatorite töö tõhustamiseks kirjutasime neile käsiraamatu Unistused versus tegelikkus. Selle tegemisel lähtusime karjäärikoordinaatori kutsestandardist ja väljakujunenud praktilisest kogemusest. Käsiraamatu põhjal viisime läbi ka samanimelise koolituse. Huvi selle raamatu ja ka koolituse vastu oli väga suur. Võimaldasime koolitust ka Interneti teel: kokku läbis koolituse 109 karjäärikoordinaatorit, klassijuhatajat ja aineõpetajat üle Eesti.

Oleme tehtud projektist saanud tuult tiibadesse ja plaanime kirjutada sellele jätkuprojekti. Oleme tänulikud kõigile, kes meiega koostööd teevad – seeläbi saavad nii mõnedki kõverad teed, mis karjääritegevusi takistavad, sirgemaks.