Rajaleidja veebiportaal on olnud sihtgrupipõhine aastast 2005. Tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et sisuga on täitumas ka seni tühjana seisnud osad - aasta algusest on aktiivselt tööd teinud suunaja ja täiskasvanu osa sisutekstide loomise töörühm. Uut sisendit on saanud ka noore alajaotus ja muutunud seeläbi lihtsamaks.


Kati Raudsaar, Rajaleidja koordinaator

Rajaleidja suunajale

Töörühma kuulusid vabakutseline karjäärikirjanik Tiina Saar, TTÜ karjääriteenistusest Mirjam Lindpere, TÜ Karjääri- ja psühholoogilise nõustamise talitusest Piret Tatunts, Tallinna Täiskasvanute
 

Gümnaasiumi Karjäärikeskusest Kaire Karon ja Lana Randaru, Tööturuametist Kristina Orion ning Võrumaa Kutsehariduskeskusest Eha Raav. Karjäärinõustamise teabekeskusest kuulus töörühma Rajaleidja koordinaator Kati Raudsaar, töörühma juhtis Mare Väli ja assisteeris Kristi Koort.

Suunaja alajaotuse struktuuris oleme lähtunud ühelt poolt kolmest teenusest: karjäärinõustamine, karjääriõpe ja karjääriinfo vahendamine ja teiselt poolt lihtsast ideest - kes on need inimesed, kes noorele karjääri planeerimisel abiks on.

Enamasti on noore inimese karjäärivalikute mõjutajana oluline roll kodul, vanematel. Nüüd olemegi vanemale kasuliku info koondanud alajaotusesse lapsevanem. Noortele on karjäärinõustamise ja –info teenus kättesaadav noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste kaudu. Teenuse osatajatele vajaliku info ja materjalid oleme aga koondanud alajaotuse karjäärinõustaja ja infospetsialist alla, karjääriõppe erinevad materjalid alajaotusesse õpetaja ja karjäärikoordinaator.Nii see kõik 2005 aastal algas :)

Eeltoodud spetsialistide alajaotused komplekteerisime sooviga luua töövahendid, mida nii karjääriteenuste valdkonnas tööd alustav kui kogemustega spetsialist saaks kasutada igapäevatöös ja enesetäiendamisel. Taotlesime, et valdkonna info oleks ühest kindlast kohast kättesaadav, hästi struktureeritud ja igapäevatöös hõlpsasti kasutatav. Algajale peaks sellest abi olema, et saada terviklik ülevaade kõigist teemadest ning materjalidest, mis spetsialisti tööks vajalikud on.

Hetkel on töörühm tekstide koostamisega lõpusirgel, juunikuu jooksul jõuavad valminud tekstid Rajaleidjasse.

Plaanis on ka suunaja osas käivitada foorum, et kõik külastajad saaksid anda tagasisidet loodud alajaotuse kohta. Kasutajate tagasiside on väga oodatud!

Rajaleidja noorele

Täiskasvanu ja suunaja sisutekstide koostamise käigus oleme saanud täiendavat sisendit ka noore alajaotusesse, kuna nii mõnigi teema vajas värskenduskuuri. Nüüdseks ongi mitmed ajahambast puretud tekstid asendatud aja- ja asjakohasematega ning puuduolevad teemad leidnud oma koha noore alajaotuses.

Oleme uue info kohandanud selliseks, et see oleks just noorele vastuvõetav, arusaadav.

Töö Rajaleidjaga ei lõpe Karjääriteenuste projekti lõpuga vaid jätkub aktiivselt Karjääriteenuste programmi raames. Rajaleidja haldamise, arendamise ja teavitamise eest seisab ka edaspidi hea Rajaleidja koordinaator, kes võtab lahkesti vastu ideid ja ettepanekuid portaali arendamiseks.