Europassi eesmärk on soodustada kodanike liikuvust Euroopas. Europassi Keskus Eestis julgustab kasutama kõiki võimalusi, et muuta oma oskused, teadmised ja kogemused arusaadavaks Europassi dokumentidega.

Europassi CV on loodud selleks, et Euroopa Liidu kodanikud saaksid koostada ühtses vormis CV-d. Peale tavapäraste CV osade on Europassi CV-s võimalik ära näidata sotsiaalsed, organisatoorsed, tehnilised ja kunstioskused, mille kaudu saab kirjeldada ka mitteformaalse ja informaalse õppe käigus saadud oskusi ning kogemusi.

Tööle kandideerimiseks sobib lühike ja konkreetne CV. Samas vajavad karjäärispetsialistid nõustatavate kohta põhjalikumat ülevaadet; seega võib paluda Europassi CV täita nii pikalt kui parasjagu vaja, et saaks kirja kõik asjakohased oskused, koolitused ja töökogemused.

Õpirände tunnistus on laialdast kasutust leidnud Leonardo da Vinci praktikaprogrammides osalevate kutsekoolide ja asutuste poolt. Õpirände tunnistust võib kasutada ka muude õppe- või praktikaprogrammide puhul. Kui karjäärispetsialisti poole pöördub inimene, kellel on plaanis minna välismaale õppima, tööle või praktikale, siis peaks kindlasti rääkima õpirände tunnistuse olulisusest –hiljem on see abiks välismaal saadud kogemuse tõestamisel. Dokumendi koostamise lihtsustamiseks on loomisel veebipõhine haldussüsteem, mis ühendab kõik saatvad ja vastuvõtvad organisatsioonid ühtseks võrgustikuks.


Margit Paakspuu
Europassi keskus