Osa harrastusi kujuneb iseeneslikult huvipakkuva valdkonnaga tegeldes, esemete kogunemisel vms, kuid vahel võib olla soov tegelda millegi päris uue ja tundmatuga või on soov hakata taas tegelema mõne unustatud hobiga. Millele sel juhul tähelepanu pöörata?

Kõige olulisem tegur on huvi selle tegevuse, teema vastu. Lisaks võiksid mõelda kolmele asjaolule, kui kavatsed uue harrastusega tegelema hakata:
Aeg
1. Kas saan selle hobiga tegelda aasta ringi (nt kaktuste kogumine) või teatud ajaperioodil (nt pojengide kollektsiooni loomine)?
2. Kas mul on piisavalt vaba aega?
3. Mis juhtub, kui mul on vahepeal vähe aega hobiga tegelda?

Raha
1. Kas selle hobiga saan hiljem raha teenida? Nt numismaatika, kunsti kogumine.
2. Kui palju raha nõuab selle hobiga alustamine? Millised on edasised kulud näiteks kuus, aastas?
3. Kas pean tegema lisakulutusi oskuste, teadmiste täiendamiseks?
4. Kas selle hobiga tegelemine eeldab reisimist, sh kulutusi transpordile?

Vajalikud oskused, teadmised
1. Milliseid teadmisi, oskusi mul vaja läheb?
2. Kas mul on vajalikud oskused olemas? Kui mitte, siis kas ja kuidas saan need omandada?
3. Kas saaksin sellesse tegevusse kaasata mõne inimese, sõbra, kellel juba on vajalikud oskused olemas ja kellelt saan vajalikku juurde õppida?

Mõned abistavad küsimused sobiva suuna leidmiseks

  • Mis põhjusel sa uut hobi tahad?
  • Millised on sinu lemmikvaldkonnad?
  • Kas sulle meeldiks tegutseda siseruumides?
  • Kas sulle meeldiks tegutseda õues?
  • Mis laadi harrastus sulle meeldiks:

kollektsioneerimine?

võistlemine?

millegi/kellegi uurimine?

  • Kas tahad tegelda hobiga üksi või kellegi seltskonnas?

Foto: Põhjamaade Ministrite Nõukogu pildipank / Carl Crafoord