Eri maade ja kultuuride kombed varieeruvad suurel määral, mistõttu ei ole võimalik anda üheseid, igal maal kehtivaid käitumisjuhiseid. Pea meeles: viisakas küsimine kohalike kommete kohta on alati tunduvalt parem kui ebasünnis käitumine.

Seni, kuni käitud sõbralikult ja tead, et oled külaline kellegi teise kodumaal, tehakse Sulle kindlasti mööndusi, sest loomulikult ei pruugi Sa kõiki tavasid ja kombeid kohe teada, et tunneksid end võõral maal koduselt, tuleb sealse kultuuri eripära endale selgeks teha ja sellega arvestada.

Erineva kultuuritaustaga inimesed kasutavad küll ühiseid põhimõisteid, kuid näevad asju eri nurga alt ja teistsuguses perspektiivis. See sunnib neid käituma viisil, mis võib Sulle tunduda irratsionaalsena või iseg täieliku vastandina sellele, mida Sina tavaliseks pead. Välismaale õppima asumisel ei tohiks kaasa võtta segavaid stereotüüpe ja eelarvamusi võõra maa kohta. Kõiksugu klantspiltide ja reklaamjutukeste põhjal tekkinud mulje on enamasti lihtsalt illusioon, mis võib tõest üsna kaugel olla.

Ebamugavustunne välismaal viibimise ajal on tihedalt seotu kultuurišokiga. Kultuurišokk on stress, milles on ühendatud mitmed tegurid. Sul võib olla raske suhelda teistest kultuuridest inimestega, sest arusaamad õigest, normaalsest ja loomulikust on erinevad. Sa võid end tunda abituna, kui Sul ei õnnestu teha kõige lihtsamaid asju, sest Sa ei tea, kuidas asjad toimivad. Sa võid olla pettunud ja tunda end alaväärsena, sest Sa ei suuda võõrkeeles suhelda. Sul võib olla küllastumus uutest muljetest ja kogemustest, Sa võid tunda end üksildase ja eraldatuna. See on üleminekuetapp, millest enamik inimesi saab nii või teisiti üle, kuid mille kestus ja intensiivsus võib olla väga erinev. Väga tavaline reageering kultuurišokile on, et muututakse vastuvõtva maa ja tema elanike suhtes vaenulikuks, välditakse kõike ja kõiki, negatiivsed eelarvamused saavad kinnitust (või tekivad koguni uued).

Tööleht: mõtle läbi mida soovid Eesti ning eestlaseks olemise kohta maailmale jagada?!
 

Täpselt nii, nagu kultuurišokk tabab sind välismaale naastes, koged sa seda ka peale pikaajalist välismaal viibimist koju tagasi naastes. Eestisse tagasi naasmisest saad täpsemalt lugeda peatükist tagasi Eestis.