Eri maade kultuurid erinevad üksteisest väga paljudes aspektides ja seepärast võib see, mis ühel pool piiri on täiesti normaalne, tunduda teisel pool piiri imelik või isegi kahtlane. Erinevad arusaamised võivad viia inimestevahelise vääritimõistmiste ja konfliktideni, kui ütlusi ja tegusid mõistetakse rumaluse või pahasoovlikkusena seal, kus need tegelikult on tingitud vaid teistsugusest viisist asju teha ja väljendada. Positiivsetel juhtudel mõistab kultuurierinevustega kokku puutunud õpirändaja teistest kultuuridest pärit inimesi paremini ka igapäevaelus – temas suureneb vastuvõtlikkus muutustele. Kultuuriline ettevalmistus sisaldab ka osalejale õpirändeks vajalike teadmiste vahendamist, et võimaldada tal eri kultuure paremini mõista ja seeläbi saada suurim võimalik kasu kultuuride kohtumises sisalduvast õppepotentsiaalist.

Kultuuriline ettevalmistus võib olla kas spetsiifiline – st suunatud teatud maale ja sealsele kultuurile – või üldine, st aidata mõista kultuuri üldiselt ja saada aru kultuuritausta rollist inimestevahelises kohtumises/suhtlemises. Ettevalmistuse selle osa viib tavaliselt läbi vastava hariduse või taustaga isik, kuid karjäärispetsialist võiks oma kõnelustes välismaale siirdujaga sellele tähelepanu pöörata. 

Noorele põhjalikumat lugemist kultuurierinevustega toimetulekust.