• Eelarve koostamine

    Et välismaal viibides ebameeldivate üllatuste eest hoiduda, peaksid nii õpingute kui ka vabatahtliku teenistusega seotud kulutused juba varem võimalikult täpselt välja selgitama.

  • Õppemaks ja lisanduvad maksud

    Õppemaksud varieeruvad nii riigiti kui ka kõrgkooliti. Kõigis maades seda ei nõuta, kuid ingliskeelsetes riikides küsivad õppemaksu peaaegu kõik kõrgkoolid. Samas Põhjamaades ja Saksamaal puuduvad sellised tasud hoopis, Prantsusmaa ja Hollandi riiklikes õppeasutustes nõutakse tavaliselt vaid registreerumismaksu.

  • Muud kulutused

    Kulutuste tase sõltub sihtkohast ja hooajast. Suurlinnade hinnad on reeglina kallimad kui väikelinnades ja maakohtades. Üks suuremaid kuluartikleid on lennupiletid. Lisaks sellele mõjutavad kulusid Sinu tarbimisharjumused, hobid ja reisi kestus.