Viimased kümme aastat on olnud tähelepanuväärsed. Selle aja jooksul on Eestis üheskoos analüüsitud karjäärinõustamise olukorda – jäetud alles kõik hea, mis on siin aegade jooksul välja kujunenud, võetud omaks uued ideed ja neid nõustamispraktikasse viidud. Olen töötanud kogu aeg nõustajate meeskonnas; seega on väga raske rääkida ainult iseenda nimel – paremate nõustamistulemuste saamiseks oleme teinud pidevat koostööd.

Kümne aasta eest töötasin Tallinna Kesklinna Õppekeskuse psühholoogiateenistuses psühholoogina. Põhiline töömeetod oli vestlus kliendiga, mille õnnestumisele aitasid kaasa nõustaja teadmised, kogemused ja karismaatilisus. Teiste meetoditena olid kasutusel testimine ja mitmesugused harjutused paberil, mis aitasid kliendil iseendas selgusele jõuda ja isiklikke eesmärke seada.

Info õppimisvõimaluste kohta oli peamiselt paberkandjal ja sageli nõustajatepoolsete märkustega (nt seda eriala enam ei ole, see eriala on juurde tulnud jne). Internetti praktiliselt ei kasutatud. Info hankimisel ja täpsustamisel olid töövahenditeks telefoniraamat ja telefon.

Aastal 1998 avaldasime koos Piret Jamnesega õpetajaraamatu „Karjäär, kas redel või tee?”. Seal toodud põhimõtted ja harjutused on kasutatavad ka karjäärinõustaja töös. See raamat on oma aja laps; kõige suurem tähelepanu on pööratud eneseanalüüsile ja planeerimisele, töömaailma sisenemisega on seotud vaid paar töölehte. Valitses arusaamine, et info erinevatest elukutsetest peab nõustajale loomulikust intelligentsist teada olema.

Põhiline töövahend kliendile töömaailma tutvustamiseks oli J. Hollandi teooria ja sellel põhinev test, mille tulemusena võis koos arutleda, millises keskkonnas meeldiks kliendil töötada ja mis on töö, mis talle sobiks. Kõiki kliente ainult selline lähenemisviis ei rahuldanud, tuli leida teisi võimalusi. Neil aastatel lõpetas kolm meie nõustamismeeskonna liiget majandusõpetaja koolituse Junior Achievement´i programmi alusel. Programm ühtis hästi karjäärinõustamise printsiipidega ja edaspidi kasutasime seda metoodikat karjäärinõustamisprotsessis.

Kümne aasta taguse ajaga võrreldes on praeguseks välja kujunenud sisukas karjääriplaneerimist toetav veebileht Rajaleidja.ee, kust karjäärinõustaja võib leida erinevaid tööks vajalikke andmeid ja materjale, mis on suurepäraselt läbi töötatud ja nõustajale sobival kujul esitatud.

Olen juurde õppinud mitmeid nõustamismeetodeid, mis annavad karjäärinõustajale teoreetilise põhjenduse loovuseks ja võimaldavad nõustamisel veelgi kliendikesksemat lähenemist.

Mõnikord on mul tunne, et karjäärinõustamine on koos kliendiga ühise maali tegemine, kus igal pintslitõmbel on oma kindel tähendus ja emotsionaalne foon.

Kaire Karon
TTG Karjäärikeskuse juhataja