Käesoleva aasta alguses otsustati karjäärinõustamise teenus tuua kutseõppekeskuse alluvusest üle maavalitsuse juurde eesmärgiga hiljem arendada välja maakonna õppenõustamiskeskus. Alustasin karjäärinõustaja ametikohal 2008. aasta kevadel – uus maja, uued ruumid; seisin silmitsi tühja toa ja lünkliku infoga. Esimesed teadmised karjäärinõustamisest hankisin SA Innove kodulehelt. Nii see algas.

Minu esimene tööpäev algas kohtumisega maavalitsuse avalike suhete juhiga, kes ootas mind küsimustega kes ma olen, miks mind on vaja, mis selles toas toimuma hakkab. Palusin aega vastamiseks; päeva lõppedes said küsimused ka vastused.

Minu esimesteks kontaktideks olid uued kolleegid Pärnus ja Põlvas. Olin kuulnud nende kohta palju head ja nii kirjutasin neile ning küsisin abi. Mõlemad kolleegid olid väga abivalmid ja nende juures õppevisiitidel käimine aitas mu ametialasele arengule tublisti kaasa. Nii mõnedki ideed on hakanud idanema just tänu nendele külaskäikudele.

Oma tööd alustades tekkis mul küsimus, kuidas olla noortele kättesaadav? Kuna noorteportaali loomine võtab aega, sai esimene link loodud maavalitsuse koduleheküljele. Sarnaselt teiste maakondade kodulehtedele otsustasin lehele lisada mõned uudised, testid ja terve rea noortele vajalikke linke koos seletustega. Tagasiside on siiani olnud positiivne – link on aktiivselt kasutuses ja noortele vajalik.

Esimene oma koostatud infomaterjal sai õppeaasta kalenderjärjehoidja kuju, millel innustavad mõtted ning teavitamis- ja nõustamiskeskuse andmed. Valmis ka praktiline infoketas, kus on info kutse- ja kõrgkoolidest ning palkadest; lisaks veel CV ja avalduse kirjutamise näidised, samuti teemakohaseid anekdoote.

Üsna kohe selgus, et üksi maakonnas midagi ära ei tee. Koolidest tuli leida usaldusväärsed inimesed – kooli karjäärikoordinaatorid, kellega koostööd teha. Asusin neid otsima ja korraldasin neile kohe ka koolituse. Tulemus oli väga positiivne ning pärast koolitust hakati suure huviga oma koolides karjääriteenuste arendamisega tegelema.

Minu esimesel koolitusel ja kohtumisel karjääriinfo spetsialistidega sain taas mõnele mõttele kinnitust, mõnele uue suuna ja ka uudseid ideid, mida oma töös rakendada.

Minu esimene koostööüritus oli maavalitsuse noorsootöö peaspetsialistiga korraldatud Euroopa päev. Kuulutasime välja noorte omaloominguvõistluse Euroopa Liit annab tiivad.

SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskuselt sain palju huvitavaid ja vajalikke infomaterjale. Pakkumaks huvilistele võimalust nende materjalidega tutvumiseks, alustasin koostööd raamatukogudega, et luua sinna infolauad ja viia läbi karjääriinfopäevi.

Kohalikus ajalehes avaldati minu esimene arvamuslugu Tööpuudus versus tööjõupuudus – kus peitub lahendus?. Artiklis juhtisin ettevõtjate tähelepanu tööd otsivatele noortele: täna väljaõpet saav noor võib tulevikus olla just see puuduolev spetsialist või oskustööline.

Minu esimene klient oli 16aastane noormees, kes soovis põhikooli pooleli jätta ja asuda ametit õppima, et endale kiiremini elatist teenima hakata. Oma esimeseks nõustamiseks olin juba palju lugeda ja erinevatel teemadel kompetentsemaks saada jõudnud.

Pille Paberits
Valgamaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuse karjäärinõustaja