Kakssada aastat tagasi pidasid tööga hõivatud end välja valituteks. Ka tänapäeval on tihti märksa parem olla täielikult tööle pühendunud. Kas vanade katoliiklike mõtteviiside kordamine tänapäeva maailmas on õigustatud?

Eelmise sajandi alguses seostati õnne otseselt tööga. Õnne valem oli see, kui iga inimene sai teha temale sobilikku tööd. Leides sobiva töö ja olles õnnelik, muudab inimene ka ühiskonna õnnelikumaks.

Nõustamisele tullakse ka kui pihitooli - tunnistatakse üles oma „patud“ ning nõustaja ütleb: „Viime su tagasi haridussüsteemi või tööturule“. Nii näib, et inimene liigub läbi nõustamise ülespoole, justkui pimedusest valgusesse.

Karjääriteenuste ülesanne on inimesi õnnelikuks teha, et nad saaksid oma potentsiaali rakendades teha õiget tööd. Samas ei ole karjääriteenused mitte ainult isiklik hüve, vaid avalik hüve kogu ühiskonna jaoks.

Nõustamise eesmärgiks on peetud ka inimeste aredamist teel õnne ja rahuloluni. Lõppeesmärgina ei pea see viima isegi töö leidmiseni.

Erinevad ratsionaalse otsuse tegemise mudelid esitavad kolm põhilist küsimust: Kus sa oled? Kuhu tahaksid jõuda? Kuidas sa sinna jõuad? Läbi nende saab seada endale eesmärke, analüüsida oma soove ning planeerida teekonda sihtpunktini.

Konstruktivism huvitub sellest, kuidas inimesed oma maailma konstrueerivad, kuidas oma elu näevad. Nõustaja õpetab inimesi seda kõike tegema.

Kõik elu rollid toimivad vastastikku nagu vikerkaarevärvid. Oluline on see, kuidas nende erinevate rollidega elus hakkama saada.

Soovides esile tuua inimeste tõelist potentsiaali, tuleb mõelda ka sellele, kuidas nõustada. Siin saab formaalse nõustamise kõrval rääkida ka mitteformaalsest nõustamisest. Telefoni-, SMS- ja jalgrattanõustamine on näited erinevatest nõustamisvõimalustest väljaspool kontoriruume.

Tänapäeval seostatakse õnne ka majanduskasvuga. Osaliselt on see mõistetav; samas on majanduskasv ainult üks aspekt, mis aitab inimestel õnnelikult elada. Oluline roll on ka keskkonnateadlikkusel, oskusel säilitada kultuuripärandit. Siin saame rääkida nõustamise ökoloogilisest poolest ehk rohelisest nõustamisest.

* Refereering Peter Planti ettekandest Aspects of the good life – via guidance 5. septembril 2008