Academia vahetusprogrammi vilistlasena on mul rõõm jagada näpunäiteid neile, kel avaneb võimalus programmi raames tutvuda mõne Euroopa riigi hariduse ja tööhõive süsteemide ning karjääriteenuste korraldusega. Järgnevalt näiteid sellest, mida oleks hea enne lähetust, visiidi jooksul ning pärast naasmist meeles pidada.

Tutvu sihtriigi haridus-, tööturu- ja nõustamissüsteemi ning kommetega!
Otsi teavet internetist, loe Academia eelmiste aastate kokkuvõtteid, tutvu vastuvõtja poolt soovitatud veebilehtede ja materjalidega. Samuti on kasulik kokku koguda info, mis puudutab lähetuse korralduslikku poolt – tee endale näiteks eraldi kaust, kuhu kogud vajalikku teavet.

Teavita kolleege eelseisvast õppevisiidist!
Anna oma töökaaslastele ja teistele kolleegidele teada, kuhu ning mis eesmärgil Sa õppevisiidile lähed. Neil võib olla küsimusi, millele saad vastuseid leida.

Võta kaasa naeratus ja hea tuju!
Positiivne suhtumine aitab terve nädala kestva tiheda programmi edukalt läbida.

Ära pelga keelebarjääri!
Enamikule osalejatest pole inglise keel emakeel. Tähtis on keelt mõista ja seda kasutada – keegi ei jälgi täpselt, millist lauseehitust Sa kasutad.

Tee märkmeid!
Kirjapandud tähelepanekud tulevad kasuks sisulise aruande koostamisel.

Ole avatud ja koostööaldis!
Olen enam kui kindel, et lood uusi ja huvitavaid kontakte nii tööalaselt kui isiklikus plaanis.

Ole valmis üllatusteks!
Näiteks võib tekkida olukord, kus laev, kuhu Sul ja Su kaaslasel piletid on broneeritud, ei väljugi; siis tuleb olla aktiivne ja leida uus võimalus kohale jõudmiseks. Loodan, et kogete siiski vaid üdini positiivseid üllatusi :)

Tutvusta Eestit ja võta kaasa külakosti!
Eesti võib teiste Euroopa riikide elanikele tunduda vägagi eksootiline väikeriik. Meie jagasime Eestit ja enda kodukohta tutvustavaid brošüüre; selle tulemusena planeerisid kaks grupiliiget enda suvepuhkuse Eestis ning üks tuli otsejoones Tallinnaga tutvuma. Võta kaasa külakosti, näiteks maiustusi; kindlasti ka postkaarte, voldikuid jm trükiseid.

Tee pilte!
Üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna – koju tagasi jõudes on piltide abil hea teistele reisi tutvustada ning endalgi olnut meenutada. Mõni seik (pilt) võib veel palju hiljemgi näo naerule meelitada :)

Ära jäta kogetut ainult enda teada ning julgusta kolleege kandideerima!

Kadri Orula
Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse projektijuht

* Kadri Orula (Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskus, projektijuht) ja Kristel Lään (Tartu Ülikool, karjäärinõustaja) osalesid ACADEMIA õppevisiidil Soomes, aprill 2008.