SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskus korraldas kunstikonkursi teemal Minu tulevane töö. Osalema olid palutud ESF projekt Karjääriteenuste arendamine Eestis pilootkoolide õpilased. Osalemine oli arvukas, konkursil osales 460 õpilast. Kõige rohkem oli töid Viljandi Valuoja Põhikoolist (kunstiõpetaja Virve Neerot), Rapla Vesiroosi Gümnaasiumist (kunstiõpetajad Aime Peever ja Eda Meius) ning Türi Gümnaasiumist (Anu Grents).


Jaana Jüris, Vanalinna Hariduskolleegium

Töid hindas žürii koosseisus Anniki Kari (Sally Stuudio), Lana Randaru (TTG Karjäärikeskus), Kadri Eensalu (SA Innove) ja Jaana Jüris (Vanalinna Hariduskolleegium).
 

Žürii valis välja 3 paremat tööd igast vanusegrupist ja hindas eelkõige teemasse tabavust ja originaalset teostust. Žürii otsused tulid raskelt, kuna alg- ja põhikoolis oli suur hulk võrdselt häid töid. Hinnatud said tööd, mis olid kunstiliselt terviklikud ja lapselikult spontaansed.

Populaarseimad ametid erinesid klassiastmeti: nii soovisid noorimad osalejad (1.-3. klass) valdavalt saada lauljaks, politseinikuks või õpetajaks; 4.-6. klassi õpilased unistasid enim rõivadisaineri või koka ametist; põhikooli lõpetajad (7.- 9. klass) mõtlesid ehitaja ning koka ametist; kutseõppeasutustes ning gümnaasiumis õppivad noored eelistasid haljastaja või floristi ameteid.

Paljud lapsed soovisid saada ka kunstnikuks, mis on taolisele kunstikonkursile igati omane, sest kui lapsele meeldib joonistada, siis tulevad ka tema tööd esile. Kõige omapärasem oli soov saada Buddaks.

Nähes joonistustes laste rõõmu ja arvukat osavõttu, tuleks konkurssi kindlasti jätkata.

Parimate tööde autorite autasustamine toimus 10. juunil Karjääriteenuste projekti lõpukonverentsil Lillepaviljonis. Lisaks pidulikule auhinnatseremooniale jalutasid noored kunstnikud giidi saatel Kadrioru pargis ning Tallinna vanalinnas ja külastsid Jüri Arraku ateljeed.

Konkursi võidutööd avaldatakse karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamatutes ja Rajaleidjas. Käesolevas Karjäärituules on samuti kasutatud illustratsioonidega konkursil osalenud laste töid. Konkursist saab pikemalt lugeda Rajaleidjast.

VÕITJAD:
1.- 3. klass
I koht: Jean-Luc Aer 1 kl. Orissaare Gümnaasium, juhendaja Katrin Vaher
II koht: Markus Gross 2 kl. Rapla Vesiroosi Gümnaasium, juhendaja Eda Meius
III koht: Brigita Fitkulina 2 kl. Sindi Gümnaasium, juhendaja Eneli ArusaarJoonistas: Jean-Luc Aer, Orissaare Gümnaasiumist

4.- 6. klass
I koht: Rait Kohv 4 kl. Põltsamaa Ühisgümnaasium, juhendaja Maire Keis
II koht: Brigita Tsipp 4 kl. Laupa Põhikool, juhendaja Pille Ellandi
III koht: Birgit Roosileht 5 kl. Türi Gümnaasium, juhendaja Anu GrentsJoonistas: Rait Kohv, Põltsamaa Ühisgümnaasiumist

7.-9. klass
I koht: Kairi Miemis 7 kl. Jõõpre Põhikool, juhendaja I. Sutt
II koht: Jaanika Kutser 9 kl. Suuremõisa Põhikool, juhendaja Jaana Omann
III koht: Jarmo Liit 8 kl. Suuremõisa Põhikool, juhendaja Jaana Omann
III koht: Silva Arbus 9 kl. Tartu Descartes’i Lütseum, juhendaja Helle LaasJoonistas: Kairi Miemis, Jõõpre Põhikoolist

10.-12. klass, sh kutsekeskharidus põhihariduse baasil
I koht: Karin Ojaste 11 kl. Tartu Descartes’i Lütseum, juhendaja Helle Laas
II koht: Henri Kirs I kursus. Rakvere Ametikool, juhendaja Maire Metsis
III koht: Triin Alas 11 kl. Orissaare Gümnaasium, juhendaja Katrin VaherJoonistas: Karin Ojaste, Tartu Descartes'i Lütseum