EURES on võrgustik, mis on loodud Euroopa Liidu* (EL) töötajate vaba liikumise põhimõtte toetamiseks. Seega peamiseks tugisüsteemiks Euroopa riikidest töö leidmisel on Eesti tööotsija jaoks EURES võrgustik.

Nimetatud portaalist leiab infot vabade töö- ja koolitusvõimaluste ning elu- ja töötingimuste kohta. Samuti saab teha oma CV kättesaadavaks võimalikele tööandjatele terves Euroopas. Kui tekib täpsustavaid küsimusi, siis nendele vastavad Eestis töötavad koolitatud EURES nõustajad.

Enda CV saab registreerida nii rahvusvahelistesse kui Eesti karjäärikeskustesse. Kodumaised töövahendusportaalid sisaldavad ka välismaa töökuulutusi (CV-Keskus, CV-Online, Ekspress Job, Vakants). 

Olulist infot liigub ka üliõpilasorganisatsioonide ja ülikoolide välissuhete osakondade kaudu. Tihti on nii võimalik leida tööd üliõpilaskülas. On ka selliseid õppeprogramme, kus töötamine on õpingute osa, nn work-study programmid. Selle eest võib saada tasu, kuid ülikool võib katta töötamisest saadud tuludega oma kulusid.

Suurte rahvusvaheliste ettevõtete Eesti esindustelt välisfiliaalide kontaktide küsimine on samuti väga hea idee. Neilt võid saada vajalikku teavet vabade töökohtade ja praktikavõimaluste kohta. Sellisel viisil leitud töö osutub kindlasti ka turvalisemaks kui lihtsalt huupi kandideerimine.

 Leia infot töö- ja elamistingimuste kohta ning tööpakkumisi välismaal:

 • Eures - üleeuroopaline töövahendusportaal;
 • Kandideeri.ee - tööpakkumiste andmebaas ja Lookingforajob -  tööportaal Facebookis;
 • VMP Group OÜ – renditöö võimalused üle Euroopa;
 • Expertise in Labour Mobility - info tööjõu liikumise kohta;
 • Jobline – portaal leidmaks erinevaid tööpakkumisi vahendavaid lehekülgi;
 • Jobmonkey – suve- ja hooajatööd üle maailma;
 • Monster – portaal koondab Euroopa, Põhja- ja Lõuna Ameriika, Aasia ning Vaikseookeani riikide kodulehekülgi, mille kaudu on võimalik erinevate riikide lõikes leida sobivaid töökohti ning töö leidmiseks vajalikku informatsiooni;
 • Overseajobs – tööpakkumsied üle maailma.

AIESECi "Work Abroad" programm - Pane oma professionaalsed teadmised ja kogemused proovile mõnes välisriigis. Selleks, et leida selle programmi kaudu tööd välismaal, peaks sul olema väga hea inglise keele oskus, vähemalt 6 kuud erialast töökogemust ning peaksid olema kuni 30-aastane tudeng või äsjalõpetanu (maksimum 2 aastat tagasi). Esmane leping välismaa ettevõttes kestab 6 kuud - 1,5 aastat. Pakkumised jagunevad kolmeks:

 • Business Talents pakub võimalust teha turuanalüüsi, aidata mõnel firmal laieneda, turundada, müüa või hallata personali Aasias või Euroopas.
 • Lead IT pakub võimalust tegeleda programmeerimise või veebihaldusega Aasias ja Euroopas.
 • WEeducate pakub võimalust õpetada inglise keelt või muid õppeaineid erinevates koolides ja ettevõtetes Ida-Euroopas, Ladina-Ameerikas või Aasias.

 

Euroopa Liidu liikmesriigid

*Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) info ja liikmesriigid