5. ja 6. märtsil toimus AS Eesti Posti majas ESFi poolt kaasrahastatava Tööturuameti ja SA Innove koostööprojekti Kutse- ja õppevalikuid toetavate infomaterjalide koostamine ja levitamine raames kaks koolitusseminari Tööturuameti ning noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste karjäärispetsialistidele.

Seminaridel tutvustati kutsealamappe ja Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasi ning nende kasutamisvõimalusi 30 karjäärinõustajale ja -infospetsialistile. Lisaks andsid Eesti Posti esindajad ülevaate karjäärivõimalustest postiettevõttes.

Millist infot kutsealamapid ja ametikirjelduste andmebaas sisaldavad?
Infomaterjalid koostatakse 110 kutseala ja nende alla kuuluva 150 ameti kohta. Kutseala- ja ametikirjeldused ning ametitundmise küsimustikud sisaldavad teavet töö iseloomu, töötingimuste, vastava hariduse omandamise võimaluste, tööväljavaadete, palgatingimuste, kutseoskusnõuete kohta. Kutsealakirjeldused tõlgitakse ka vene keelde.

Kust neid materjale leida?
Kutsealainfo on paberkandjal kättesaadav kõigis Tööturuameti osakondades ja noorte teavitamis- ja nõustamiskeskustes. Tänase seisuga on igasse kasutuskohta saadetud 40 kutsemappi. Elektrooniliselt saab kutsealakirjeldustega tutvuda Tööturuameti kodulehel , kus neid on praeguseks näha üle 60. Kõik koostatud materjalid jõuavad pärast tehniliste täienduste tegemist hiljemalt selle aasta sügisel Rajaleidja Ametikirjelduste andmebaasi.

Koolitusseminaril osalenud karjäärispetsialistidega tegime algust kogemuste ja ideede kogumisega, kus ja kuidas neist materjalidest meile töös abi on olnud/võiks olla. Projekti lõpuks koostame väikese ülevaate kutsealamappide ja ametikirjelduste andmebaasi kasutamisvõimalustest. Kõik, kes oma töös neid materjale kasutavad, on oodatud jagama oma mõtteid ühiseks hüvanguks aadressil mare.aru@innove.ee

Täname koolitusseminaridel osalenuid ja soovime meeldivat koostöö jätkumist!

Projekti meeskonna nimel
Mare Aru