Kutseharidust on võimalik omandada nii kutseõppeasutustes kui ka rakenduskõrgkoolides. 2016/2017. õppeaastal pakuvad kutseõpet 33 kutseõppeasutust ja 5 rakenduskõrgkooli.
 

Õppida saab järgmistel kutsehariduse tasemetel:

Teise taseme kutseõpe - põhihariduse nõudeta kutseõpe;

Kolmanda taseme kutseõpe - kutseõpe põhihariduse baasil;

Neljanda taseme kutseõpe - kutsekeskharidusõpe, mille käigus õpilane omandab koos kutse- ja erialase pädevusega ka keskhariduse;

Viienda taseme kutseõpe - kutseeriharidusõpe.

 

Kutseharidus.ee veebileht on hetkel uuendamisel. Infot 2016/2017 õ.a. koolide ja erialade kohta saad allolevatest tabelitest:

Kutseharidus põhihariduse nõudeta;

Kutseharidus põhihariduse baasil;

Kutsekeskharidus;

Kutseharidus keskhariduse baasil.

 

Kutsehariduse teatmikuga 2016/2017 saad tutvuda siin.

Täpsemat infot kutseõppe võimaluste kohta saab SA Innove kodulehelt kutsehariduse osast.