Kutsehariduses toimuvad praegu suured muudatused. 2017. aasta septembriks uuendatakse kõik Eesti ametikoolide õppekavad.

Alates 1. septembrist 2013. a kehtivad kutseõppe liigid:

Teise taseme kutseõpe - põhihariduse nõudeta kutseõpe;

Kolmanda taseme kutseõpe - kutseõpe põhihariduse baasil;


Neljanda taseme kutseõpe - kutsekeskharidusõpe ehk kutsekeskharidus on õpe, mille käigus õpilane omandab koos kutse- ja erialase pädevusega ka keskhariduse;


Viienda taseme kutseõpe - kutseeriharidusõpe.

 

Kutsehariduse reformist saad põhjalikumat lugeda kutseharidus.ee lehelt.

Samuti saad ülevaate koolidest ja õpetatavatest erialadest