Kutseõppeasutuses õppijal on võimalik taotleda õppetoetust ja võtta õppelaenu


Lisaks õppetoetuse määramisele on koolil võimalik toetada majanduslikes raskustes olevad õppijaid eritoetuste fondist ning maksta õpilaskodu tasu toetust.


Ühiselamus elavale ning iga päev kooli ja koju sõitvale õppijale kompenseeritakse osaliselt transpordiga seotud kulud.
Põhihariduse baasil õppijad saavad taotleda koolilõunatoetust.

Kutsekoolid ning erinevad asutused ja institutsioonid pakuvad oma õpilastele erinevaid stipendiume.Vastava info leiab kooli kodulehelt ja kohalikust omavalitsusest

Riigi tagatud õppelaen aitab õpilasel kanda kulusid, mis kaasnevad õppimisega Eestis või välismaal.


Igas kutseõppeasutuses on kehtestatud õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord. Vastava info leiab kooli kodulehelt.


Õppetoetuste ja õppelaenu saamist reguleerib Õppetoetuste ja õppelaenu seadus.