Erivajadustega inimeste kutsealasele rehabilitatsioonile keskendunud Saksamaa koolituskontserni SALO tütarbürood Balti riikides taotlevad Leonardo da Vinci programmi raames toetust arendusprojektile, mille käigus töötatakse välja kurtide kutsenõustamise standardmudel Balti riikides.

Statistika ja erinevate uuringute andmeil on üle poolte Balti riikide kurtidest inimestest töötud. Töötavate kurtide töövõimalused on enamasti piiratud.


Üheks põhjuseks on kindlasti kutsealase orientatsiooni puudulikkus. Projekti peaeesmärk on välja töötada kurtide vajadustele ja Euroopa kriteeriumidele vastav kutsealase nõustamise standardmudel koos testide, juhismaterjalide ning nõustajate koolituskavaga. Eesmärgi teostamiseks on projekti kaasatud kogemustega partnerid Austriast ja Saksamaalt.

Projekti juhtpartner on SALO Leedu büroo. SALO Eesti partnerid on sihtgrupi esindajana Eesti Kurtide Liit, praktikuna Astangu Rehabilitatsioonikeskus ja teaduslikku analüüsi esindav Tallinna Pedagoogikaülikool.

Täpsem info: SALO Baltic International OÜ, Kati Loo, katiloo@salo-baltic.ee