Lõputunnistus näitab, et oled läbinud vastava õppekava, kuid kutsetunnistus tõendab, et sul on olemas just need oskused ja teadmised, mida vastava eriala septsialististilt nõutakse!

Miks on kutsetunnistus oluline?
Kuna töökohti on vähem kui tööle soovijaid, siis kutsetunnistuse omamine on oluline eelis tööturul. Paljud tööandjad on isegi oma palgasüsteemid üles ehitanud nõnda, et kutsetunnistusega töötaja saab rohkem palka. Lisaks on kutsetunnistusel inglise keelne lisa , mida aktsepteerivad kõik teised Euroopa liidus liikmesriigid. paljudes välisriikides nõutakse tööle asumisel just kutsetunnistust.

Kuidas kutsetunnistust saada?
Kutsetunnistuse saamiseks tuleb sul õpingute lõpus sooritada kutseeksam. Üha enam on levimas praktika, et kutseõppeasutuse lõpueksam ühitatakse kutseeksamiga ja nii ei pea mitut eksamit tegema.

Kutsete loetelu, kus kutseeksami tegemine on võimalik, leiad Kutsekoja lehelt.

Täiendavat infot kutseeksami ja kutsetunnistuse kohta saad küsida oma kutsekoolist. Kutseeksami tegemine on ühe aasta jooksul pärast kutsekooli lõpetamist tasuta, seega ära jäta seda võimalust kasutamata!

 

Rajaleidja 2013