Alates 2011.aastast järgivad SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse partnerkeskused karjääriteenuste osutamisel 2010.a. valminud karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise kvaliteedikäsiraamatus kirjeldatud nõuetest. Esimesed kokkuvõtted kvaliteeditulemustest tehakse käesoleva aasta esimesel poolel. Käsiraamatuga saab tutvuda SA Innove kodulehel innove.ee/karjaariteenused/kvaliteet.

Partnerkoolidest moodustatud töörühm testib karjääriõppe kvaliteedikäsiraamatut 2010/2011 õppeaastal, et hinnata raamatus soovitatud põhimõtete asjakohasusest karjääriõppe kvaliteedi hindamisel kooli sisehindamise osana. Vajadusel teeb töörühm ettepanekud raamatu täiendamiseks.
 

Mare Väli, KTK karjääriteenuste koordinaator