Iga noor inimene vajab lapsevanema toetavaid sõnu ja tegusid igapäevaste otsuste tegemise juures ja kaalukamates koolilõpetamise, edasiõppimise ning teistes tulevikuga seotud küsimustes. Väiksemad lapsed teevad enamik otsuseid koos vanematega, kuid aegamisi tugevneb noortel soov iseseisvamalt valikuid langetada.

Kuigi võib tunduda, et noorte otsuseid mõjutavad vaid sõbrad ja meedia, selgub 2011. aastal tehtud karjääriteenuste süsteemi uuringust, et noored pöörduvad kõige enam nõu saamiseks oma lähedaste poole. Nemad teavad kõige paremini, millised on lapse võimed ja oskused ning oskavad sellest tulenevalt ka nõu anda.

Loe edasi vasaku menüü alapeatükkidest või trükisest "Lapsevanem, kas sa tead, kuidas toetada oma lapse valikuid"Selles trükises on soovitused, nõuanded, mille mõtestamise abil saab lapsevanem teada, kuidas toetada oma last tulevikuplaanide tegemisel. Tekstis on eraldi viidatud internetiallikatele trükise lõpus, koostöövõimalustele ja Rajaleidja keskustele.

Trükisesest on olemas ka venekeelne versioon.

Rõõmu ja kordaminekuid lapse toetamisel ning tulevikutee valimisel!

 

 Tasakaalu võti

  • Küsi endalt: millised tööelu harjumused ja hoiakud olen kaasa saanud kodust, lähedastelt või headelt kaaslastelt?
  • Meenuta mõnda olukorda, kus pereliikme või lähedase antud tagasiside või selle puudumine sai määravaks sinu otsuse tegemisel.
  • Mida tähendab sinule sallivus pereelus?
  • Harjuta enda perekonna ametipuu näitel ametite kohta info saamist.

Lapsevanem võib üksi või koos lapsega täita töölehe Minu perekonna ametipuu. Selles harjutuses meenutage, millistes ametites on töötanud lähisugulased. Harjutuse lisaväärtus on perekonna ühine aja veetmine ja ununevate faktide meenutamine ja edasiandmine. Harjutuse tulemusel saab selgemaks, milline oli tööelu varem ja milline tänapäeval. Mõelge, kas ja kuidas on eri tööde sisu aja jooksul muutunud.


Kuidas ametipuud teha?
Kõigepealt joonista vabas vormis puu, mille okstele kirjuta, millistes ametites on sinu vanemad, vanavanemad ja onud-tädid töötanud. Kui keegi on elu jooksul pidanud mitut ametit, pane need kõik kirja. Enda juurde võid kirjutada, millis(t)es ameti(te)s võiksid sa töötada tulevikus?

Teemakohased lingid
Sugupuu uurimine. ETV saade „Tagatargemad“ (video)
 

Kasutatud allikas
Ametipuu harjutus on kohandatud töövihikust „Abimees Sinu tulevikuplaanide tegemisel”. SA Innove, 2013