III loeng. Ootused kooli tulevale lapsele

1. klassi õpetaja ootused kooli minevale lapsele. Klassijuhataja Merle Mänd
Taotluste esitamine lapse 1. klassi õppima asumiseks ning nende menetlemine Pärnu Linnavalitsuses. Koolivalik. Pärnu LV üldhariduse spetsialist Virve Laube