Palgatöö pole mitte ainus võimalus tööd teha, sest eneseteostuse ja rakenduse võib ka leida ettevõtlusega tegeledes. Ise endale töökoha loomine ei pruugi alati nii kergelt minna. Oma äri alustamiseks ei piisa vaid heast äriideest, kindlasti tuleks ka analüüsida kõiki teisi sellega kaasnevat   alustades isikuomadustest lõpetades äriprojekti rahastusvõimalustega.

Milline on ettevõtlik noor?

  • Mõtleb loovalt
  • Algatab julgelt
  • Tegutseb arukalt
  • Vastutab ja hoolib  

 Vaata ka plakatit ja loe kirjeldusi, et neid omadusi endas arendada.

Alaealisena saad ettevõtluse sobivust proovida näiteks osaledes õpilasfirmade töös või ENTRUM noorteprogrammis.

  • Õpilasfirma erineb reaalsest äriettevõttest selle poolest, et õpilasfirma on õppeprotsessi osa ning tegevus toimub ühe õppeaasta jooksul. Õpilasfirma (ÕF) luuakse majandusõppe programmi osana selleks, et paremini omandada äritegevuse põhimõtteid, arendada õpilastes algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada.  Õpilasfirma registreeritakse Junior Achievement juures. Loe edasi õpilasfirmade kohta nende kodulehelt.

Kui ettevõtlus Sind paelub ning arvad, et soovid sellega tulevikus tegeleda, siis saades täisealiseks, tuleb valida sobiv ettevõtlusvorm. Ettevõtte loomise esimeseks etapiks ongi ettevõtlusvormi valik, mis sõltub ennekõike Sinu ettevõtte tegevusalast ja sellega seotud riskidest ning vajadustest, rahalistest ressurssidest ja eesmärkidest.

Sul on võimalus registreerida end füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE), teha oma osaühing (OÜ) või aktsaselts (AS). Mis need tähendavad ning mis vahe nendel on vaata Eesti.ee portaalist.

Ettevõtluse alustamise kohta saad rohkem teada Ettevõtluse arendamise sihtasutuse kodulehelt.

Erasmus for Young Entrepreneurs- programm noortele ettevõtjatele.

Ettevõtlusblogi - õpilasest ettevõtjaks; jagatakse uudiskirja, infot koolituste ja ürituste kohta ning häid nõuandeid ettevõtlusest.

Ettevõtluse plussid ja miinused


Äriplaani koostamine

 

Rajaleidja.ee, 2015