Avatud on registreerumine loovusfestivalile C.A.M.P.- Creative Actions- Meaningful Performances, mis toimub 19. - 23. oktoobril Tartus.

Kuni 15. oktoobrini saavad 14-20 aastased huvilised registreeruda sügisvaheajal aset leidvasse rahvusvahelisse loovusfestivalile C.A.M.P., mille eesmärgiks on läbi mitteformaalsete meetodite näidata õpilastele matemaatika elulisust ja olulisust, tuues osalejad harjumuspärasest õpikeskkonnast välja.

Matemaatika ühendatakse huvialadega, millel esmapilgul rehkendamisega seost pole. C.AM.P. toimub laagri vormis, kus suhtluskeeleks on inglise keel. Õpitubade tulemusena valmib 23. oktoobriks Grande Performance, kus antakse lavastuslik ülevaade loovusfestivalil toimunust. Lõpuüritus leiab aset Tartu Skatehallis, kuhu kõik huvilised on oodatud!

Lisainfot saad veebilehelt