1. oktoobril toimus Jõhvi kontserdimajas pidulik tänuüritus, kus tunnustati projektis „Karjääriõppekursused ebapiisava eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele” osalenuid ja sellesse panustanuid.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) juhtimisel korraldatud kursustel, mis algasid käesoleva aasta veebruaris, osales ligi 130 töötavat täiskasvanut. Kõik nad said 34 akadeemilise tunni vältel teadmisi nii eneseanalüüsist, elukestva õppe võimalustest, tööandjate ootustest töötajate suhtes, karjääri planeerimisest kui ka paljudest teistest tööturul vajalikest oskustest.

Kursuste tulemuslikkuse huvides korraldas MISA projekti ette valmistades 13 karjäärinõustajale metoodilise täienduskoolituse, et parandada nende oskusi ja teadmisi tegelemiseks töötavate täiskasvanutega, kelle eesti keele oskus on ebapiisav ja haridustase madalam. Karjäärinõustajateks olid Töötukassa karjääriinfo spetsialistid, Ida-Virumaa ja Harjumaa teabe- ja nõustamiskeskuste karjäärikoordinaatorid ning mittetulundusühingute karjäärispetsialistid. Kursused toimusid Tallinnas, Narvas, Jõhvis, Sillamäel ja Kohtla-Järvel.

Karjääriõppekursustel osalenud tutvumas uue kakskeelse karjääriõppe kogumikuga "Tegutse ja töömaailm avaneb sulle"

 „Just nende inimeste entusiasmi ja pühendumise eest oleme väga tänulikud, kuid loomulikult oli meie jaoks positiivne üllatus ka osalejate suur tahe õppida väljaspool tööaega, hoolimata sellest, et kõigil olid töökohad olemas. Töö olemasolu võiks ju põhimõtteliselt inimese muuta mugavaks ning mitte panna pingutama enda taseme tõstmise nimel, kuid huvi kursuste vastu oli suur ja osalejad oleksid soovinud veel pikaajalisemat kursust,” rääkis MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets.

„Tagasiside põhjal usuvad kursusel osalenud, et õpitu aitab neil kujundada oma tööelu nii, et motivatsioon ja töörõõm püsiksid. Kursuse raames oli suur rõhk sotsiaalsetel oskustel ja enese arengu toetamisel. Sellist kompetentsi ongi vaja pidevalt arendada, mitte oodata hetkeni, mil töö kaotatakse,” lisas Odinets. 

Vasakult karjäärinõustaja Maire Merioja, MISA elukestva õppe üksuse juht Eduard Odinets ja kursusel osalenud Natalja Jänes.

Jõhvis tegutsenud karjäärinõustaja Mare Kannikka-Sibrits tunnistas, et inimeste soov end täiendada ja edasi arendada oli väga suur. „Väga meeldiv oli näha töötavate täiskasvanute motiveeritust ning kogu koostöö oli fantastiline! Paraku ei suhtunud tööandjad alati toetavalt, kuigi arenemisvõimelise töötaja kompetentsi laiendamine peaks kasu tooma ka ettevõtjatele,” lausus Kannikka-Sibrits. „Enamik osalejaid hakkas kursuse järel oma töösse rohkem sügavuti suhtuma ja minu kursuselt 75 protsenti tundis tugevat soovi edasi liikuda ja uusi väljakutseid vastu võtta.”

Projekt viidi ellu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine” raames.

 


Meelika Hirmo, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed kommunikatsioonijuht