Noorte tööpuudus ja tööpoliitika - arenguvõimalusi Eestis Phare projekti näitel (magistritöö)

Autor: Eva-Liisa Jaanus
Juhendaja: Raul Eamets
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika osakond
Tartu 2006

Magistritöö eesmärk oli analüüsida Phare Noorte Hõiveprojekti raames noortele suunatud hõivepoliitilisi meetmeid ja teha selle põhjal ettepanekuid spetsiaalselt noortele suunatud hõivemeetmete rakendamiseks kohalike tööhõivebüroode juures.

Magistritöö on kättesaadav siinErivajadustega õppurite õppimisvõimalused kutseharidussüsteemis (seminaritöö)

Autor: Tiina Kodu
Juhendaja: Ants Reinmaa
Tartu Ülikool, Haridusteaduskond, Eripedagoogika osakond
Tartu 2006

Püsilink kirjeleÕpilaste ettekujutused karjääriplaneerimisest - seosed karjääriinfo allikate ja ootustega karjääriplaneerimisalastele teenustele üldhariduskoolis (bakalaureusetöö)

Autor: Kaili Ploom-Zilmer
Juhendaja: Triin Hannust
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Psühholoogia osakond
Tartu 2006

Püsilink kirjeleEuroopa Liidu tööturg ja tööränne: Iirimaa kogemuse analüüs (bakalaureusetöö)

Autor: Maria Ausmees
Juhendaja: Raul Eamets
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Rahvamajanduse instituut
Tartu 2006

Püsilink kirjele