Maakonna tugispetsialistide esimene kovisioon toimus 21. ja teine 28. märtsil Valgamaa Rajaleidja keskuses.

Esimesele kovisioonile kogunesid maakonna logopeedid ja eripedagoogid ja teisele kovisioonile koolipsühholoogid ja sotsiaalpedagoogid. Ühiselt lepiti kokku, et edaspidi koviseeritakse kord kvartalis.
Ühiselt lepiti kokku, et edaspidi koviseeritakse kord kvartalis.

Otepää ruum Valgamaa RAjaleidja keskuses

Kovisioon on üldlevinud kolleegide vaheline nõustamise meetod, mida kasutavad samas valdkonnas töötavad spetsialistid üksteiselt õppimiseks ja nõustamiseks. Kovisioonis kasutavad grupiliikmed oma kogemusi ja teadmisi — ühiselt püütakse jõuda optimaalse lahenduseni, koos leitakse lahendusi võimalikele probleemidele. See on meetod, mille raames saavad kolleegid üksteist toetada, julgustada ja ergutada edasi arenema. Kovisioonil pakuvad omavahelist toetust üksteisega võrdsed – sarnase töö tegijad või rolli kandjad. Teistest enim on kovisioon rakendust leidnud just abistavate elukutsete esindajate professionaalse arengu toetamisel. Kovisiooni üks eeltingimusi on vabatahtlikkus. Kovisioonigruppide initsiaatorid on Rajaleidja keskuse õppenõustajad, kes osalevad ise järjepidevalt kovisioonidel. Keskuse psühholoog on läbinud kovisioonigrupi juhi koolituse.