Pärnumaa Rajaleidja keskus koostöös Pärnu Haiglaga korraldavad 24.03 kell 10.00-15.30 meditsiinialase karjääripäeva, mille eesmärgiks on toetada noorte teadlikku erialavalikut ja teavitada huvilisi õppimisvõimalustest tervishoiukõrgkoolides ning Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

Gümnaasiumi õpilased on oodatud kevadisel koolivaheajal  Pärnu Haigla meditsiinierialadega tutvuma töövarjuna ning lisaks saavad kuulajad osa põnevatest ettekannetest anestesioloogiast, õendusest ja psühhiaatriast. Töövarjupakkumisi on kahe tunni peale kokku 91 ja iga õpilane saab varjutada/külastada kahte Pärnu Haigla spetsialisti.

Lisaks gümnaasiumi õpilastele on meditsiinipäevale oodatud kõik need inimesed, kes huvituvad täiend- või ümberõppest. Kohal on Tartu Ülikooli, Tallinna ja Tartu Tervishoiukõrgkoolide ning Pärnumaa Kutsehariduskeskuse esindused, kes tutvustavad koolide erialasid sh sisseastumistingimusi. Kõik külalised on oodatud ka ettekannetele alates kell 13.00. Ettekannetele on vaja eelnevalt registreerida.

Registreerimine ja lisainfo

·         töövarjunahttps://docs.google.com/forms/d/1MtPyU1_W5Pc2zFrzNG7gjHYr4HQ-0eIxujZ0GfxFPNo/viewform?c=0&w=1